Federatie van Marokkaanse Verenigingen

Pannestraat 1
9000 Gent
0488/ 26 29 39
katrien.desmet@fmv-vzw.be

Open op:
- elke werkdag van 10 tot 16 uur, behalve op woensdag
  enkel in de voormiddag

De Federatie van Marokkaanse Verenigingen (FMV) is een landelijke sociaal culturele vereniging met ongeveer140 lidafdelingen verspreid over Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

FMV ontwikkelt een emancipatorische sociaal culturele werking door burgers uit de migratie te informeren, te sensibiliseren, te activeren en te verenigen met het doel hun maatschappelijke positie te verbeteren en hun participatie te verhogen aan een open Vlaamse pluralistische samenleving.


De Federatie van Marokkaanse Verenigingen organiseert een activiteiten in Gent. Wil je een overzicht van de komende activiteiten, neem contact met ze op.

FMV ondersteunt de aangesloten lidverenigingen op logistiek, administratief en inhoudelijk vlak. In Gent zijn 25 verenigingen van etnisch culturele minderheden aangesloten. Binnen deze groepen bestaat grote verscheidenheid, zowel qua afkomst als inhoud van de werking. 

FMV organiseert ook eigen activiteiten in Gent zoals vorming, ontbijt, sport en handvaardigheid voor vrouwen. Wil je een overzicht van de komende activiteiten, neem contact met ze op. 

bus 5: halte Verbindingsbrug - 65: halte Gebroeders de Smetstraat
tram 1: halte Gebroeders de Smetstraat

Turkse Unie van België/ afdeling Oost -Vlaanderen

Godshuishammeke 25
9000 Gent
09/ 329 41 41
http://www.turkseunie.be
info@turkseunie.be

Open op:
- alle werkdagen van 9u tot 12u en van 14u tot 17u

De Turkse Unie België is ontstaan vanuit een behoefte die in de samenleving aanwezig was. Dankzij contacten met de achterban werd de Turkse Unie van België  ondersteund door de verschillende ministeries in België.

Door samenwerkingsverbanden aan te gaan met deze ministeries heeft ze verschillende projecten ontwikkeld en gerealiseerd rond belangrijke onderwerpen zoals: onderwijs, cultuur, werkloosheid, ouderen, vrouwen en jongeren.

Turkse Unie besteed ook heel wat aandacht aan vertegenwoordigingswerk. We zijn vertegenwoordigd in verschillende adviesraden die zich richten tot en zich inzetten voor allochtonen. Vaak zijn deze raden opgericht door ministeries, provincies en gemeenten. Ze komt ook vaak op voor de belangen van haar achterban en is dan ook vaak de vertegenwoordiger van de Turken in verscheidene adviesraden.

bus 5, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 65, 69: halte Fratersplein
tram 4: halte Coppinstraat

Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen

Tolhuislaan 84A
9000 Gent
09 235 26 30
info@fzovl.be

Open op:
- maandag tot donderdag van 9u tot 12u30 en van 13u30
  tot  17u30
- vrijdag van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 15u30

FZO-VL, Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen, is een socio-culturele overkoepelende vereniging die staat voor integratie, emancipatie en participatie van de migrantengemeenschap in Vlaanderen. FZO-VL is landelijke vereniging (federatie) met verschillende leden/kernen/afdelingen.

We onderscheiden ons van andere federaties door onze multiculturele samenstelling: onze leden komen uit alle hoeken van de wereld. Zo zijn er Afrikaanse, Turkse, Latijns-Amerikaanse, Maghrebijnse, Arabische, Oost-Europese en Vlaamse zelforganisaties aangesloten bij FZO-VL.

bus 5, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 65, 69: halte Tolhuislaan
tram 4: halte Heilig Kerst

Federatie van Vooruitstrevende Organisaties

Banierstraat 32-34
9000 Gent
09 228 90 55
info@cdfvzw.be

Open op:
- elke dag van 9u tot 17u (op afspraak)

Alles in het kader van sociaal-cultureel werk en sociale cohesie in Sint-Amandsberg.

 

 

bus 3, 34, 35, 36: halte Banierpark
bus 6: halte Heilig Hartplein

Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims (VOEM vzw)

Kokerstraat 36
9000 Gent
09 324 63 43
gent@voem-vzw.be

Open op:
- maandag tot vrijdag van 10u tot 16u

VOEM vzw heeft verschillende leden die allemaal verenigingen zijn, personen kunnen geen lid zijn. Deze verenigingen zijn heel verschillend: voor jongeren, voor vrouwen, sportclubs, cultuurkernen,... Iedereen is welkom. Wat ze gemeenschappelijk hebben is hun moslimidentiteit of het feit moslims als doelgroep te hebben.

Enkele doelstellingen van VOEM vzw:

  • bouwen aan een kleurrijke, open, vrije, leefbare en verdraagzame samenleving
  • werken aan een positieve beeldvorming rond moslimgemeenschappen
  • stimuleren van de inter-levensbeschouwelijke dialoog
  • moslims helpen hun plaats te vinden in de Belgische samenleving

VOEM helpt verenigingen met raad en advies. VOEM komt op voor de belangen van de islamitische gemeenschap.

VOEM geeft een helder en genuanceerd beeld van moslims en immigranten in ons land. We gidsen niet-moslims en autochtonen door het Arabische en islamitische erfgoed en moslims en migranten doorheen het Vlaamse en Europese erfgoed. Dat doen we via activiteiten zoals lezingen, debatten, tentoonstellingen, studiedagen, workshops,...

 

bus 17, 18: halte Ooievaarstraat

De Centrale vzw

Kraankinderstraat 2
9000 Gent
09/ 265 98 28
http://www.decentrale.be
decentrale@gent.be

Open op:
- maandag tor vrijdag van 9u tot 24u
- zondag van 14u tot 24u

De Centrale is een intercultureel ontmoetingshuis met heel wat kranten en organiseert voornamelijk multiculturele muziekconcerten. Voor deze  concerten beschikt De Centrale over twee concertzalen:  de Turbinezaal en de Kelderzaal. Naast concerten, kan je in De Centrale ook terecht voor kindertheater, comedy, gratis caféconcerten op donderdagavond,… 

In De Centrale kan je vergaderzalen, repetitieruimtes, … huren.  Elke dag en op vrijdag- en zaterdagavond kan je in ons restaurant terecht voor een wereldlunch. Mensen met een verhoogde tegemoetkoming krijgen een fikse korting. Ook met een Uitpas krijg je altijd een interessante korting.

 

bus 5: halte Ham
tram 4: halte Sleepstraat - Godshuishammeke