Nachtopvang voor daklozen in Gent

0800/ 62 227 (gratis)

 

Bereikbaar van:
- 11u tot 16u30 en van 22u15 tot 04u

RESERVEREN VERPLICHT (zondag gesloten)

Adressen van de nachtopvang:

        Huize Triest: Gezondheidsstraat 2, 9000 Gent, tram 1, 10, 11: halte Guislainstraat

        CAW Oost-Vlaanderen: Nieuwland 12-14, 9000 Gent, tram 4: halte Coppinstraat

•    Winteropvang: in het algemeen  tussen eind november  en half maart. Opgelet: afhankelijk van het winternoodplan kunnen de juiste datums van de winteropvang van jaar tot jaar veranderen. Ook  de locatie van de winteropvang verandert van jaar tot jaar. Informeer je bij het gratis nummer: 0800/ 62 227

Winternoodopvang 2017-2018: vanaf maandagavond 27 november 2017 tot en met zondag 11 maart 2018 (de laatste nacht is van 10 op 11 maart) start de winternoodopvang. Dit jaar op de locatie Baudelohof: adres baudelokaai 2 ( ingang via het park). Ook Huize Triest voorziet winteropvang in dezelfde periode, 7 dagen op 7.

Opgelet: je kan de locatie van de overnachting niet zelf kiezen.

Als je dakloos bent en nood hebt aan een slaapplaats, kan je terecht in de nachtopvang. Vanaf 21u kan je er binnen. Een medewerker zal je tonen in welk bed je kan slapen.

Je krijgt een kom soep en een boterham en je kan er ook een douche nemen. ’s Morgens wordt voor een ontbijt gezorgd. Ten laatste om 9u ’s morgens moet je de nachtopvang verlaten.

Een overnachting is gratis en kan anoniem. Er wordt wel van je verwacht dat je respect hebt voor (de nachtrust van) de anderen.

Het aantal overnachtingen is beperkt, dit wordt met je besproken als je voor het eerst in de nachtopvang komt. De eerste nacht kan jezelf reserveren, vanaf de tweede nacht moet je naar een toeleider. Een lijst van toeleiders is beschikbaar bij de nachtopvang.

Als je problemen hebt en daarover wilt praten, zal een medewerker een afspraak voor je maken bij een dienst die je verder zal helpen.


Brugteam

CAW Oost-Vlaanderen

09/ 265 40 30
http://www.cawoostvlaanderen.be
brugteam@cawoostvlaanderen.be

 

Het brugteam maakt de brug tussen dak- en thuisloze mensen en de reguliere hulpverlening. Op tempo van de cliënt wordt een traject afgelegd met als doel hen aansluiting te laten vinden met het OCMW, het CAW-Onthaal of een andere hulpverlenende organisatie. Eénmaal het contact tussen de cliënt en de reguliere hulpverlener (opnieuw) is gelegd, laat het Brugteam de cliënt weer los.

Op dit traject naar een traject staat geen tijdsduur, het is zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig.

Het Brugteam ontmoet zijn cliënten in de inloopcentra (SOC Oude Houtlei en Pannestraat) en de nachtopvang.
De medewerkers van het Brugteam zijn daar regelmatig aanwezig. Zij leggen actief contact. Indien nodig, gaan ze mee op stap met cliënten.

 


Huize Triest - Gemeenschapshuis Tabor

Gezondheidstraat 2
9000 Gent
0473/ 75 67 04
http://www.huizetriest.be
info@huizetriest.be

Open op:
- maandag, woensdag en vrijdag van 10u tot 13u: hulp van
  een professionele toeleider tot de acute bedden van de
  nachtopvang in Gent

Begeleid wonen naar vluchtelingen met en zonder papieren: alle contacten via 0473/ 75 67 04 of begeleidwonen@huizetriest.be

Dienst thuislozenzorg van OCMW Gent is aanwezig op woensdag van 10u tot 13u.

tram 1, 10 11: halte Guislainstraat

Thuislozenzorg

OCMW Gent

Wittemolenstraat 89 / 91
9000 Gent
09/ 266 37 00
http://www.ocmwgent.be/Daklozen-en-thuislozen.html
onthaal.thuislozenzorg@ocmwgent.be

Open op:
- maandag tot vrijdag van 8u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u

Thuislozenzorg begeleidt dak- en thuisloze mensen, mensen die verblijven in een opvangcentrum voor daklozen en krakers,… De maatschappelijk werker biedt begeleiding op maat.  Dit kan zowel bij financiële, sociale of administratieve problemen.

 

bus 6: halte Heilig Hart
bus 3, 34, 35, 36: halte Heernisplein

Sociale huisvesting

 

Als je een beperkt inkomen hebt, kan je een sociale woning huren, kopen of een sociale lening afsluiten.

Sociaal wonen kan via:

 • de sociale huisvestingsmaatschappijen
 • de social verhuurkantoren

Je moet je wel eerst inschrijven.

Informeer vooraf welke documenten je zeker nodig hebt voor je inschrijving.

Er wordt zeker een inkomensattest (aanslagbiljet van de belastingen) van je gevraagd.

Op basis daarvan berekent men je huur of lening en kijkt men na of je in aanmerking komt.


Sociale huisvestingsmaatschappijen

 

De Gentse Haard
Leiekaai 340
9000  Gent
09/ 216 75 75
info@degentsehaard.woonnet.be
www.degentsehaard.be

Open op:
- maandag tot vrijdag van 9u tot 12u
- telefonisch van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en
  van13u30 tot 16u30

Verhuur sociale woningen (appartementen en huizen).

bus 9, 38, 39: halte Einde Were

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ABC cvba
Hoofdkantoor
Reinaartlaan 8
2050 Antwerpen
03/210 94 18

Bij ABC schrijft je je in per post.
Hoe? Je  telefoneert naar ABC (niet op vrijdag). ABC stuurt je per post de inschrijvingsdocumenten op. Je vult deze documenten in en stuurt ze terug naar ABC.

De inschrijvingsformulieren en de attesten kunnen toegestuurd worden op bovenstaand adres of deponeren in de brievenbus van de Belvedèreweg 3 te 9009 Gent (huisbewaarster).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

WoninGent
Departement Verhuur en Sociale Dienstverlening

Kikvorsstraat 113

9000 Gent
09/235 99 60
verhuur@woningent.be

Verhuur en aankoop sociale woningen (appartementen en huizen).

Open op:
- maandag tot donderdag van 8u30 tot 11u30

bus 5: halte Salamanderstraat
bus 47: halte Rerum-Novarumplein
tram 4: halte Rerum-Novarumplein


Zitmomenten wijkmonitoren:

Heb je problemen, klachten, praktische of technische vragen over je woning, dan kan je bij de wijkmonitoren terecht:

Bewoners Gentbrugge - Ledeberg
LDC De Knoop
Hundelgemsesteenweg 125
9000 Gent
09/ 235 99 88

Open op: elke dinsdag van 13u30 tot 16u30

----------

Bewoners Gent Centrum - Sluizeken -Tolhuis-Ham
LDC De Thuishaven
Neuseplein 33
9000 Gent
09/ 235 99 82

Open op:
- 1ste en 3de dinsdag van de maand van 9u tot 12u

----------

Kantoor WoninGent
Lange Steenstraat 54

Open op:
- 1ste en 3de donderdag van de maand van 14u tot 17u

----------

Bewoners Macharius - Heirnis
LDC De Horizon
Lousbergskaai 12
9000 Gent
09/ 235 99 83

Open op:
- 1ste en 3de donderdag van de maand van 13u tot 16u

----------

Bewoners Dendermondsesteenweg - Scheldestraat - Scheldeoord
WZB Sint-Amandsberg
Wittemolenstraat 89
9000 Gent
09/ 235 99 83

Open op:  
- 2de en 4de woensdag van de maand van 13u30 tot 16u

----------

Bewoners Muide - Meulestede - Afrikalaan
LDC De Waterspiegel
Meulesteedsesteenweg 510
9000 Gent
09/ 235 99 83

Open op:  
- 1ste en 3de dinsdag van de maand van 8u30 tot 11u30

----------

Bewoners Brugse Poort
Welzijnsbureau Brugse Poort
Kempstraat 150
9000 Gent
09/ 235 99 81

Open op: 
- 2de en 4de woensdag van de maand van 9u tot 12u

----------

Bewoners Sint-Amandsberg - Antwerpenplein
Welzijnsbureau Sint-Amandsberg
Wittemolenstraat 89, 9000 Gent
09/ 235 99 81

Open op:
- 1ste en 3de dinsdag van de maand van 13u30 tot 16u

----------

Bewoners Watersportbaan - Stationsbuurt
LDC De Vlaschaard
Jubileumlaan 219
9000 Gent
09/ 235 99 79

Open op:  
- 1ste en 3de woensdag van de maand van 13u tot 16u

-----------

Bewoners Bloemekenswijk
Welzijnsbureau  Bloemekenswijk
F. Ferrerlaan 273a
9000 Gent
09/ 235 99 80

Open op:
- 1ste en 3de donderdag van de maand van 13u30 tot 16u

----------

Bewoners Rabot
Vitrine Rabot 2
Filips Van Cleeflaan 4
9000 Gent
09/ 235 99 84

Open op:
- elke dinsdag van 8u tot 12u
- elke donderdag van 16u tot 18u

-----------

Bewoners Nieuw Gent
Kantoor WoninGent
Kikvorsstraat 113
9000 Gent
09/ 235 99 76

Open op:
- elke dinsdag van 8u30 tot11u30

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

cvba VOLKSHAARD (huren)
cvba Kleine Landeigendom Het Volk ( kopen en lenen)
Ravensteinstraat 12
9000 Gent
09/ 223  50  45

Open op:
- maandag tot vrijdag van 8u30  tot 12u (info over huren
  enkel op afspraak)
- telefonisch bereikbaar op maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u, behalve op vrijdagnamiddag

Verhuur en aankoop sociale woningen. Je kan er ook terecht voor een voordelige sociale lening.

bus 3, 17, 18, 38, 39: halte Korenmarkt
tram 1, 4, 21, 22, 24: halte Korenmarkt


Sociale verhuurkantoren

 

OCMW - Sociaal Verhuurkantoor
Campus Prins Filip
Offerlaan 4 - 2e
verdieping
9000 GENT
09/ 266 95 31

Open op:
- maandag tot vrijdag van 8u tot 12u
- in de namiddag van 13u30 tot 17u (enkel op afspraak).

Het Sociaal verhuurkantoor verhuurt private woningen, maar beschikt ook over seniorenwoningen.

Dienst Wonen helpt je bij:

 • het inschrijven voor een sociale woning;
 • de opvolging van je persoonlijk dossier;
 • problemen bij betaling huur aan sociale huisvestingsmaatschappijen of bij een procedure van uit huiszetting;
 • vragen rond sociale huisvesting, een noodwoning, een huursubsidie, een installatiepremie,...
 • vragen over woonkwaliteit en procedures voor onbewoonbaarheidsverklaring.

Je kan ook steeds terecht bij het welzijnsbureau in je buurt 

bus 6, 9, 38, 39: halte Neermeerskaai
tram 21, 22, 4:  halte Koning Albertbrug

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Huuringent – Stad Gent
Volderstraat 1
9000 Gent
09/ 269 69 00
info@huuringent.be
www.huuringent.be

Open op:
- wekelijkse zitdag voor nieuwe inschrijvingen op woensdag
  van 14u tot 18u

Huuringent is het stedelijk huurkantoor van de stad Gent. Bij het verhuren van woningen geven wij aan huurders die het moeilijker hebben om op de private huurmarkt een woning te vinden de kans een goede woning te huren. We hanteren hierbij een eerlijk en objectief systeem op basis van punten. Zo maken alleenstaanden, gezinnen, personen met een bescheiden inkomen en inwoners van Gent meer kans om een woning te huren.

bus 3, 17, 18, 38, 39: halte Korenmarkt

tram 1, 4, 22: halte Korenmarkt


Bewonersparticipatie

GENSH - Gents Netwerk van Sociale Huurders

Blazoenstraat 9A
9000 Gent
0473/ 76 36 61

gensh123@yahoo.com

Het Gents Netwerk van Sociale Huurders (GENSH) verenigt sociale huurders uit Gent.  De organisatie gebeurt door een stuurgroep van sociale huurders, met ondersteuning van Samenlevingsopbouw Gent.

Het GENSH is de gesprekspartner voor sociale huisvestingsmaatschappijen, Stad Gent en belangrijke organisaties/diensten over thema’s die vele sociale huurders aanbelangen. Kwam al aan bod: participatie van huurders aan hun huisvestingsmaatschappij, leegstand van sociale woningen, onderhoud en herstellingen…

GENSH organiseert jaarlijks de Dag van de Sociale Huurder en  neemt deel aan de vergaderingen van VIVAS (Vlaamse Vereniging Inwoners van Sociale Woningen). VIVAS gaat in dialoog met de Vlaamse overheid over de wetgeving in verband met sociaal wonen.

Voor je persoonlijke woonproblemen kan je via GENSH gratis doorverwezen worden naar de Huurdersbond, waarmee het GENSH nauw samenwerkt.

Wil je meer informatie over het GENSH? Neem dan snel contact op op 0473/76 36 61 of mail naar gensh123@yahoo.com. Word onze fan op facebook en blijf op de hoogte van alle activiteiten : GENSH NETWERK VAN SOCIALE HUURDERS.

bus 9, 69: halte Rooigemlaan
bus 3: halte Bevrijdingslaan

Dienst Wonen Stad Gent

Administratief Centrum

Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
09/ 266 76 40
wonen@stad.gent

Open op:
- maandag tot en met vrijdag van 8u tot 13u
- woensdagnamiddag ook van 14u tot 18u

(In de loop van  2016 wijzigen de openingsuren. Informeer je telefonisch of via mail.)

De woonwinkel is er voor elke Gentse burger met een woonvraag.In de woonwinkel krijg je informatie en advies over:

 • sociaal huren
 • woonkwaliteit
 • de huurwetgeving
 • huurpremies
 • alle andere woonvragen

Opgelet: de woonwinkel geeft géén ondersteuning in de zoektocht naar een woning.

Ga langs bij de woonwinkel in je buurt. Een afspraak maken is niet nodig. Is het niet duidelijk in welke woonwinkel je terecht kan? Informeer je telefonisch of via mail.

Woonwinkel Ledeberg – Gentbrugge
Hundelgemsesteenweg 125, 9050 Ledeberg
09/ 267 16 50 en 09/ 267 16 51
Open op: dinsdag en donderdag van 8u30 tot 12u

Woonwinkel Sluizeken – Meulestede
Godshuishammeke 20, 9000 Gent
09/ 265 70 48 en 09/ 265 70 49
Open op: dinsdag en donderdag van 8u30 tot 12u

Woonwinkel Brugse Poort
Kokerstraat 36, 9000 Gent
09/ 216 64 61 en 09/ 216 64 61
Open op: dinsdag en donderdag van 8u30 tot 12u

Woonwinkel Rabot
Jozef-II-straat 104-106, 9000 Gent
09/ 235 22 14
Open op: donderdag van 8u30 tot 12u

Woonwinkel Sint-Amandsberg – Oostakker
Wittemolenstraat 91, 9040 Sint-Amandsberg,
09/ 228 89 06
Open op: dinsdag en donderdag van 8u30 tot 12u


Huurdersbond Oost-Vlaanderen vzw

Grondwetlaan 56B
9040 Sint-Amandsberg
09/ 223 28 77
09/ 223 63 20

Open op:
- maandag tot vrijdag van 9u30 tot 12u30 (enkel telefonisch)
- elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u30
  tot  12u30 (enkel op afspraak)
- elke donderdag van 17u30 tot 19u30 (zonder afspraak)

Leden ontvangen tijdens spreekuren gratis advies en informatie rond huren (sociaal en privé).

Het lidmaatschap kost 17 euro voor een jaar. Leden ontvangen ook 4x/jaar het huurdersblad.

Geen handelshuur, pachtwetgeving en geen advies aan verhuurders

Bepaalde diensten en organisaties (bvb OCMW, Dienst Wonen Stad Gent en Samenlevingsopbouw Gent vzw) hebben een “collectief abonnement”  en kunnen je gratis doorsturen. 

Zorg dat je steeds alle documenten mee hebt zoals: huurcontract, plaatsbeschrijving, brieven van de verhuurder, …

Enkel leden kunnen een telefonisch advies krijgen.

bus 38, 70, 71, 72, 73, 74, 76: halte Potuit (Antwerpsesteenweg)

Drinkwater

 

Drinkwater moet voor iedereen toegankelijk zijn. Onder bepaalde voorwaarden  (bv. bij een vervangingsinkomen of tegemoetkoming) kent Farys de korting en vrijstelling automatisch toe. Merk je op je factuur dat de tegemoetkoming niet werd toegekend, of heb je vragen, wil je  informatie,... bel de klantendienst: 078/ 35 35 99 (elke werkdag van 8u tot 20u en op zaterdag van 9u tot 13u).


OCMW Gent - Wonen voor ouderen

 

OCMW Gent beschikt ook over assistentiewoningen waar senioren zelfstandig wonen. Dienstverlening voor de bewoners: 24-uurs-permanentie, crisiszorg, overbruggingszorg.De woonassistent begeleidt de bewoners en ondersteunt de goede communicatie binnen de groep.

Assistentiewoningen Antoniushof , Meelstraat 41, 9000 Gent, 09/ 266 87 77
Assistentiewoningen Wibier , Antwerpsesteenweg 768 , 9040 Sint-Amandsberg,  09/ 266 31 00
Seniorenwoningen Ter Pielvaecx , Begijnhofdries 15, 9000 Gent , 09/ 266 88 88

OCMW Gent voorziet een financiële ondersteuning, onder de vorm van een premie, om ook aan senioren met een beperkt inkomen de kans te bieden om in een assistentiewoning te wonen.

Voor informatie kan je ook terecht in de woonzorgcentra van OCMW Gent dicht in je buurt:

Woonzorgcentrum De Liberteyt, Vroonstalledries 22, 9032 Wondelgem, 09/ 216 10 00
bus 6, N1: halte Wondelgem Vroonstalledries
bus 52, 53, 54: halte Wondelgem Sint-Sebastiaanstraat

Woonzorgcentrum De Vijvers, Walstraat 1, 9050 Gentbrugge, 09/ 210 30 11
tram 4: halte Ledeberg Van Ooteghemstraat
tram 24: halte Gentbrugge P&R
bus N4: halte Ledeberg Van Ooteghemstraabus 9, 20, 27, 28, 94, 96: halte Gent Stelplaatst

Woonzorgcentrum Het Heiveld, Antwerpsesteenweg 776, 9040 Sint-Amandsberg,  09/ 266 31 11
bus 38, 39, 76, 77, 78: halte Sint-Amandsberg Zavelput

Woonzorgcentrum Zonnebloem, Hutsepotstraat 29, 9052 Zwijnaarde, 09/ 241 78 11
bus 5, 44, 70, 71: halte Zwijnaarde Hutsepotstraat
bus 5, 45, 49, 70, 71, 72, N5: Zwijnaarde Molen

Het project ergotherapie@huis helpt Gentse senioren (55+) met gratis advies rond woningaanpassing zodat ze langer kwaliteitsvol thuis kunnen blijven wonen.

Gentenaars kunnen bij dit project ook gratis vlinderopritten ontlenen voor een korte testperiode. Vlinderopritten worden gebruikt om woningen tijdelijke op een eenvoudige manier rolwagentoegankelijk te maken, bv. als oma, die in een rolwagen zit, bij jou op bezoek wil komen.


Leerwerkplekken van OCMW Gent

09/ 266 97 97
Leerwerkplekken@ocmw.gent

 

Waarvoor kan u bij ons terecht?

Wij voeren allerlei soorten karweien uit gaande van isolatiewerken, behangen en schilderen tot allerlei herstellingen en onderhoud.

Wat kost het?

We hanteren drie tarieven:

 • een basistarief voor Gentenaren
 • een sociaal tarief voor Gentenaren met recht op verhoogde tegemoetkoming
 • een extra sociaal tarief voor Gentenaren met leefloon of equivalent leefloon

Tarieven

Prijs per manuur

Prijs per manuur

Prijs per manuur

 

exclusief BTW

inclusief 6%

inclusief 21%

Basistarief

25 euro

26,50 euro

30,25 euro

Sociaal tarief

10 euro

10,60 euro

12,10 euro

Extra sociaal tarief

5 euro

5,30 euro

6,05 euro

*De prijs per manuur exclusief BTW is het uitgangspunt. Het hangt af  van de aard  van de opdracht welk BTW tarief van toepassing is. Bepaalde renovatiewerken zijn aan 6%, andere werken zijn aan 21%.

Vooraleer we een klus beginnen, komt een van onze medewerkers bij je langs om gratis een vrijblijvende offerte op te maken. Voor de uitvoering van kleine dringende klussen maken we geen offerte op.

Krijg je steun van OCMW Gent? Neem dan contact op met je maatschappelijk werker bij het welzijnsbureau van OCMW Gent. Je maatschappelijk werker doet voor jou de aanvraag.

Krijg je geen steun van OCMW Gent? Neem dan zelf contact op met ons op het nummer

09/ 266 97 97 of via mail Leerwerkplekken@ocmw.gent


Energiecel OCMW Gent

Jubileumlaan 217
9000 Gent
09/ 266 89 22

Open op:
-
maandag tot vrijdag van 8u tot 12u30 en van 13u30 tot
  17u

Je kan bij de Energiecel terecht:

 • bij moeilijkheden om je facturen voor gas, water en elektriciteit te betalen
 • voor financiële steun als je aan bepaalde voorwaarden voldoet (bijvoorbeeld tussenkomst   energiekosten,  hulp bij achterstallige energiefacturen)
 • voor tips over hoe je energie bespaart in je woning
 • voor een toelage uit het federale Sociaal Verwarmingsfonds als je verwarmt met stookolie

Voor meer informatie kan je terecht bij een welzijnsbureau in je buurt.

bus 6, 9, 38, 39: halte Jubileumlaan
tram 4: halte Albertbrug

Energie

 

Energie is een grondrecht. In bepaalde omstandigheden heb je recht op sociale energietarieven. Dan betaal je het laagste tarief voor elektriciteit en gas. Ook als je een budgetmeter hebt. Je moet dit zelf aanvragen bij jouw elektriciteits- en gasleverancier. Voor meer informatie kan je gratis telefoneren naar 0800 120 33


REGent vzw

Kastanjestraat 2-4
9000 Gent
09/ 218 75 90
http://www.vzwregent.be
info@vzwregent.be

Telefoneer eerst voor een afspraak.

Via vzw REGent wil de Stad Gent inwoners helpen om energie te besparen. Minder water en energie verbruiken is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee van de Gentenaars. Met enkele praktische aanpassingen en tips tijdens een energiescan bespaart u al heel wat op je energiefactuur.

Je kan bij REGent terecht voor energietips, een energiescan, begeleiding bij energiebesparende verbouwingen, informatie over premies en voordelige leningen voor plaatsing van dakisolatie,  dubbele beglazing, de vervanging van je verwarmingsketel ...

bus 17, 18: halte Ooievaarstraat

Repair Cafés in Gent

kleine herstellingen

 

initiatiefnemer

waar

wanneer

wat repareren we? 

Buurtwerk Brugse Poort en Gents Milieufront

Haspelstraat 49, Gent (Kringloopwinkel Brugse Poort) en Kokerpark (zaal Ooievaar)

zaterdag 11 maart 2017
13-17 uur

Textiel, klein elektro, fietsen

Lokaal dienstencentrum Wibier

Oude Bareelstraat 85, Oostakker (Open Huis Bareeltje)

donderdag 16 maart 2017
14-17 uur 

Fietsen, textiel, elektro, alles plakken, computers, smartphones en tablets

Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard

Jubileumlaan 219, Gent

vrijdag 17 maart 2017
14-16 uur

Textiel, fietsen, gebruiksvoorwerpen, hout en kleine meubels, computers

Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel

Meulesteedsesteenweg 510, Gent

zaterdag 18 maart
14-18 uur 

Textiel, klein elektro

Lokaal dienstencentrum De Thuishaven

Neuseplein 33, Gent

woensdag 22 maart 2017
14-17 uur 

Fietsen, computers, textiel en juwelen

Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel

Meulesteedsesteenweg 510, Gent

vrijdag 24 maart 2017
14-16 uur 

Textiel, juwelen, fietsen, klein elektro, smartphones en tablets

Lokaal dienstencentrum Speltincx

Meersemdries 4, Gentbrugge

woensdag 26 april 2017
9-12 uur 

Textiel, juwelen, computers, dia- en filmprojectoren

Buurtwerk Rooigem

Linnenstraat 27, Gent

zaterdag 6 mei 2017
14-16 uur

Fietsen, klein elektro

Lokaal dienstencentrum Wibier

Oude Bareelstraat 85, Oostakker (Open Huis Bareeltje)

donderdag 18 mei 2017
14-17 uur 

Fietsen, textiel, elektro, alles plakken, computers, smartphones en tablets

Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel

Meulesteedsesteenweg 510, Gent

vrijdag 9 juni 2017
14-16 uur

Textiel, juwelen, fietsen, klein elektro, smartphones en tablets

Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard

Jubileumlaan 219, Gent

vrijdag 16 juni 2017 
14-16 uur 

Textiel, fietsen, gebruiksvoorwerpen, hout en kleine meubels, computers

Buurtwerk Rooigem

Linnenstraat 27, Gent

zaterdag 19 augustus 2017
14-16 uur

Fietsen, klein elektro

Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel

Meulesteedsesteenweg 510, Gent

vrijdag 25 augustus 2017
14-16 uur

Textiel, juwelen, fietsen, klein elektro, smartphones en tablets

Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard

Jubileumlaan 219, Gent

vrijdag 22 september 2017
14-16 uur 

Textiel, fietsen, gebruiksvoorwerpen, hout en kleine meubels, computers

Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel

Meulesteedsesteenweg 510, Gent

vrijdag 10 november 2017
14-16 uur

Textiel, juwelen, fietsen, klein elektro, smartphones en tablets

Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard

Jubileumlaan 219, Gent

vrijdag 1 december 2017
14-16 uur 

Textiel, fietsen, gebruiksvoorwerpen, hout en kleine meubels, computers

Buurtwerk Rooigem

Linnenstraat 27, Gent

zaterdag 9 december 2017
14-16 uur

Fietsen, klein elektro