Bij wie kan je terecht als je ziek bent?

 

Bij wie kan je terecht als je ziek bent? Als je ziek bent, ga je naar de huisarts in je buurt. Dat is ofwel een praktijk met één of meerdere huisartsen ofwel een wijkgezondheidscentrum. Kies voor een vaste huisarts. Deze kan je medische situatie opvolgen. Bij een huisarts kom je tijdens het spreekuur of je maakt vooraf een afspraak. Soms ben je te ziek om het huis te verlaten. Je kan dan niet naar de

huisarts gaan. Dan kan je vragen om een huisbezoek. Een huisbezoek is duurder.

Meebrengen naar de huisarts:

 • SIS-kaart of medische kaart (voor mensen zonder papieren)
 • Klevers van je mutualiteit
 • Identiteitskaart

Globaal Medisch Dossier

Je kan aan je huisarts een globaal medisch dossier vragen. Je krijgt achteraf meer terugbetaald voor een bezoek aan de huisarts. Je betaalt voor de opmaak van je globaal medisch dossier jaarlijks een bijdrage. Dit bedrag krijg je volledig terug van je mutualiteit.


Weekend-regeling: dokter van wacht

 

Heb je een dokter nodig 's avonds, in het weekend of op een feestdag? Bel op een weekavond eerst naar je huisarts. Als hij je niet kan helpen, bel dan naar het nummer 09/ 236 50 00. Dan kom je bij de huisartsenwachtpost (dokter van wacht) terecht. Gelieve eerst telefonisch contact op te nemen vooraleer je naar de wachtpost komt. Ga enkel met vragen die niet kunnen wachten tot na het weekend. Een bezoek aan een dokter van wacht kost ook iets meer.

Huisartsenwachtpost
Martelaarslaan 305 - 9000 Gent
Open op: vrijdag 19u tot maandag 7u

(voor en na een feestdag:  van 19u de avond voor een feestdag tot 7u de dag na een feestdag)
Maak tussen 23u en 7u eerst een afspraak.

bus  4, 14, 15, 16, 21, 22: halte Bernard Spaelaan

Huisartsenwachtpost
Baudelokaai 7 - 9000 Gent
Open op: zaterdagen, zondagen en feestdagen van 8u tot 19u

bus 3, 5, 38, 39: halte Steendam

Huisartsenwachtpost
Kliniekstraat 27 (campus Sint-Jozef) - 9050 Gentbrugge
Open op:
- zaterdagen, zondagen en feestdagen van 8u tot 23u
- op vrijdag en dagen voor een feestdag van 19u tot 23u

Doven en slechthorenden kunnen de wachtpost bereiken door hun naam en telefoonnummer door te geven via sms 0472/51 94 92 met vermelding 'wachtdienst Gent'.

Indien de wachtpost na 19u tijdens de week of in het weekend onbereikbaar zou zijn. Bel dan naar 02/712 69 18 (Actiphone)

bus 3: halte Tweekappellenstraat
tram 21, 22 halte Ankerslaan (10 min stappen)


Wat biedt een wijkgezondheidscentrum?

 

Wijkgezondheidscentra bieden basisgezondheidszorg aan alle wijkbewoners. Je moet je er wel zelf inschrijven. Bij het inschrijven in een wijkgezondheidscentrum teken je een overeenkomst.

Je kiest dan om vast in dit centrum naar de huisarts te gaan. Ingeschreven patiënten betalen niets voor een consultatie of huisbezoek, wel voor de medicatie en het verzorgingsmateriaal. De betalingen gebeuren rechtstreeks via je mutualiteit.

Naast artsen vind je er vaak ook kinesisten, verpleegkundigen, diëtisten en maatschappelijk werkers. Maak wel steeds eerst een afspraak. Tijdens de openingsuren kan je een afspraak maken met een arts of andere specialist.

Ga je naar een arts buiten het wijkgezondheidscentrum dan betaal je de volledige kost, behalve bij een bezoek aan een dokter van wacht.

Meebrengen naar het wijkgezondheidscentrum:
Klevers van je mutualiteit of een medische kaart (voor mensen zonder papieren).

----------

WIJKGEZONDHEIDSCENTRA

Wijkgezondheidscentrum Botermarkt
Hundelgemsesteenweg 145
9050 Ledeberg
09/ 232  32  33
Open op: maandag tot vrijdag van 8u tot 19u

Patiënten uit Gentbrugge en Ledeberg, Gent Zuid en Melle-Merelbeke (tot aan Ringvaart) kunnen zich hier inschrijven. In het centrum werken huisartsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, een diëtiste, tandartsen, preventiewerkers en onthaalmedewerkers. Maatschappelijk werkers worden ingeschakeld in geval van financiële moeilijkheden en helpen met ondersteuning, bemiddeling, begeleiding en dienstverlening.

tram 4: halte Botermarkt

----------

Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort
E. Seghersplein 16
9000 Gent
09/ 226 10 49
Open op: elke weekdag  van 8u tot 19u

Voor inwoners van Brugse Poort-Rooigem, Ekkergem, Mariakerke centrum, Drongen. Wie ingeschreven is kan er terecht bij een team van huisartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, maatschappelijk werkers, een diëtiste en een medewerker psychisch welzijn.

bus 3: halte Seghersplein
tram 4: halte Brugsepoort/ 1000 vuren

-----------

Wijkgezondheidscentrum De Kaai vzw
Fr. Ferrerlaan 441
9000 Gent
09/  216 86 50
Open op: maandag tot vrijdag van 8u tot 19u

Voor alle ingeschreven inwoners van de wijken Rabot, Bloemekenswijk, Wondelgem en Mariakerke (tot aan de Brugse Vaart). De Kaai beschikt over huisartsen, verpleegkundigen, kinesisten en onthaalmedewerkers.

bus 5: halte Van Beverenplein
tram 1: halte Dahliastraat

----------

Wijkgezondheidscentrum  De Sleep vzw
Désiré Fiévéstraat 31
9000 Gent
09/ 223 29 23
www.wgcdesleep.be
Open op: maandag tot vrijdag van 8u tot 19u30 (enkel op afspraak), behalve op feestdagen

Voor alle ingeschreven inwoners van de wijken Tolhuis-Sluizeken-Ham en Muide-Meulestede.
De Sleep beschikt over huisartsen, verpleegkundigen, kinesisten, een diëtiste en een maatschappelijk werker.

bus 5: halte Heilig Kerst
tram 4: halte Heilig Kerst

-----------

Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent vzw
Rerum Novarumplein 182 B
9000 Gent
09/ 221 21 81
www.wgcnieuwgent.be
Open op: maandag tot vrijdag van 8u tot 19u

Voor inwoners van Nieuw Gent, Steenakker,  Zwijnaarde en Stationsbuurt. Bij het inschrijven twee kleefbriefjes van de mutualiteit meebrengen of een medische kaart voor mensen zonder papieren.

bus 5: halte Kikvorsstraat
tram 4: halte Zwijnaardsesteenweg

----------

Wijkgezondheidscentrum  Rabot
Begijnhoflaan 43
9000 Gent 
09/ 277 10 77
info@wgcrabot.be
www.wgcrabot.be
Open op: maandag tot vrijdag van 8u tot 19u

Voor inwoners van de wijken Rabot-Blaisantvest, Elisabethbegijnhof-Papegaaiwijk en  deel van Gent centrum.

tram 4 : halte Rabot

-----------

Wijkgezondheidscentrum  Kapellenberg
Land Van Waaslaan 130
9040 Sint Amandsberg
09/ 285 70 00
onthaal@wgckapellenberg.be
www.wgckapellenberg.be
Open op: maandag tot vrijdag van 8u tot 19u

Voor inwoners van de wijken Dampoort, Sint-Amandsberg en Sint-Bernadette.

bus 6, 17, 18: halte Schoolstraat of Van Arenbergstraat

----------

Wijkgezondheidscentrum  Watersportbaan
Nekkersberglaan 518 (Residentie Elektra)
9000 Gent
09/ 222 26 46
www.mijndokter.be
Open op: maandag tot vrijdag van 8u tot 19u

Voor inwoners van de wijk Watersportbaan-Ekkergem en enkele delen van aanpalende wijken zoals de Brugse Poort-Rooigem, Stationsbuurt-Noord en Stationsbuurt-Zuid.

bus 6, 38, 39: halte Belvédèreweg
bus 41, 43: halte Roeivereniging

----------

Wijkgezondheidscentrum De Punt
Tweekapellenstraat 45
9050 Gentbrugge
09/ 331 53 70
info@wgcdepunt.be
www.wgcdepunt.be
Open op: maandag tot vrijdag  tussen 8u en 19u

Voor inwoners van Gentbrugge. Bij ons kan je terecht bij de huisarts, een verpleegkundige en maatschappelijk werker.

bus 3: halte Tweekapellenstraat
bus 9: halte Meersemdries
bus 20: halte A. Van Dijckstraat
tram 22: halte Braemkasteel


Waarmee kan de apotheker je helpen?

 

Voor medicatie en advies over vaak voorkomende gezondheidsproblemen ga je naar de apotheker.

Een vaste apotheek is nuttig, omdat die een overzicht heeft over je medicatiegebruik en je dus tips kan geven. Bovendien geven de meeste apotheken een korting op basis van de aangekochte geneesmiddelen.

 Meebrengen naar de apotheek:

 • SIS-kaart of medische kaart (voor mensen zonder papieren)
 • Klevers van je mutualiteit
 • Attest(en) voor bepaalde geneesmiddelen.

Weekend-regeling: apotheker van wacht

 

Je hebt een apotheek nodig ‘s avonds, in het weekend of op een feestdag. Hoe weet je welke apotheek in je buurt open is?

 • Dit kan je lezen op een papier dat uithangt bij de apotheek in jouw buurt.
 • op AVS - teletekst p.601
 • s’ Avonds bel je naar het nummer  09/ 236 50 00 of bel 1733 voor niet-dringende medische hulp (zowel voor dokter, apotheek, tandarts, verpleging, …).
 • www.apotheek.be

Ga enkel naar een apotheek van wacht voor dringende zaken. Je betaalt een extra bedrag  bij afhaling van producten bij de apotheek van wacht. Voor sommige producten op doktersvoorschrift, hoef je deze extra kost niet te betalen. Maak na 23u eerst een afspraak met de apotheker van wacht (09/ 236 50 00), zo weet je zeker dat je er terecht kan.


Waarvoor ga je naar een tandarts

 

Voor tandzorg en jaarlijkse controles kan je terecht bij een tandarts in je buurt.

De meeste behandelingen voor kinderen en jongeren tot 18 jaar worden bij een tandarts, die zich houdt aan de officiële tarieven, volledig terugbetaald. Enkel op voorwaarde dat je minstens één keer per jaar naar de tandarts gaat.

De jaarlijkse controle bij de tandarts betaalt je mutualiteit bijna volledig terug.

Voor meer informatie over de kostprijs van een behandeling bij een tandarts kan je terecht bij je mutualiteit.


Weekend-regeling tandarts van wacht

 

Heb je een tandarts nodig in het weekend of op een feestdag?
Van 9u tot 18u kan je bellen naar het nummer 09/ 033 99 69 (€ 1,5 per minuut) of bel 1733 voor niet-dringende medische hulp (zowel voor dokter, apotheek, tandarts, verpleging, …).

Enkel een noodbehandeling is hier mogelijk. Je krijgt een rapport mee voor je eigen tandarts.

Een bezoek aan de tandarts van wacht is ook duurder. Een tandarts van wacht kan zich ook buiten Gent bevinden in omliggende gemeentes.

Je kan online ook een tandarts vinden via www.mijntandarts.be.


Verhoogde tegemoetkoming

Een laag inkomen en hoge gezondsheidskosten

 

Het vroegere OMNIO statuut en WIGW bestaan niet meer en worden samen ‘verhoogde tegemoetkoming’ genoemd. Bij een verhoogde tegemoetkoming krijg je meer  terugbetaald voor je medische kosten (doktersbezoek, ziekenhuisopname, geneesmiddelen, ...).

Eindigt de code van de klever van je ziekenfonds op een ‘1’
(bv 121/121)? Dan heb je recht op verhoogde tegemoetkoming en hoef je niets meer te doen.
Vraag na bij je mutualiteit of je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming.

Meebrengen naar je mutualiteit:

 • Je laatste aanslagbiljet van de belastingen.
 • Een inkomensbewijs of de loonfiches van alle gezinsleden.

Geconventioneerde huisartsen, tandartsen en specialisten houden zich aan de officieel vastgelegde tarieven. Je mutualiteit kan je vertellen welke artsen geconventioneerd zijn en hoeveel ze voor wat mogen vragen. De niet-geconventioneerde artsen mogen hogere bedragen vragen.


De 1 euro regeling

 

 

Met de regeling ‘betalende derde’ betaal je aan je huisarts enkel het remgeld (je ‘opleg’, het deel dat niet door het ziekenfonds wordt terugbetaald). De rest van het honorarium wordt rechtstreeks afgerekend tussen de arts en het ziekenfonds.

Vanaf 1 oktober 2015 zijn alle huisartsen verplicht om de ‘regeling betalende derde’ toe te passen indien je de verhoogde tegemoetkoming hebt. De verplichting geldt voor alle huisartsen, of ze nu wel of niet geconventioneerd zijn.

De ‘regeling betalende derde’ is van toepassing voor consultaties en technische verstrekkingen tijdens consultaties (bv. hechtingen). Ze geldt niet voor supplementen die niet-geconventioneerde artsen kunnen aanrekenen. Ook indien je dit zelf niet wenst, moet je huisarts de ‘regeling betalende derde’ toepassen.

In volgende situaties kunnen huisartsen de regeling toepassen, maar hiertoe zijn ze niet verplicht:

 • Je bent zes maanden volledig werkloos, hetzij met gezinslast, hetzij als alleenstaande.
 • Je hebt een bruto belastbaar inkomen dat niet hoger is dan het leefloon.
 • Je ontvangt een toeslag voor kinderen met een handicap of aandoening.
 • Je hebt het statuut chronische aandoening.
 • Bij een individuele financiële noodsituatie.
 • Voor palliatieve patiënten.
 • Bij overlijden of comateuze toestand bij behandeling.
 • Bij opname in een centrum voor geestelijke gezondheidszorg, voor gezinsplanning, voor opvang van verslaafden, of voor verzorging van kinderen, bejaarden of personen met een handicap.

Globaal medisch dossier

Voor het globaal medisch dossier zijn huisartsen verplicht om de ‘regeling betalende derde’ toe te passen indien je dit vraagt. Of ze al dan niet geconventioneerd zijn speelt geen rol. En er zijn ook geen voorwaarden aan verbonden.

Wat te doen?

 • Je hebt de verhoogde tegemoetkoming. Het eerste deel van de code onderaan de klever van je ziekenfonds eindigt op een ‘1’ (bv. 121/121). Overhandig een gele klever aan je huisarts.
 • Je hebt het statuut chronische aandoening. Overhandig het bewijs ervan aan je huisarts.
 • Je verkeert in een individuele financiële noodsituatie. Als bewijs geldt een verklaring op erewoord, ondertekend door jou en je huisarts.

In alle andere situaties moet de huisarts de reden vermelden op het 'Getuigschrift voor verstrekte hulp'.


OCMW Gent

Gezondheidszorg

Offerlaan (Campus Prins Filip) 2
9000 Gent
09/ 266 35 09
http://www.ocmwgent.be/

Open op:
- maandag tot vrijdag van 8u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u

Het helpt mensen die hun ziekenhuisfactuur niet kunnen betalen. Het bemiddelt ook voor een afbetalingsplan bij een ziekenhuis. De sociale dienst van het ziekenhuis of de psychiatrie verstuurt een aanvraag naar het OCMW. De maatschappelijk werker onderzoekt of een financiële tussenkomst mogelijk is.

Als je te hoge medische kosten hebt om elke maand rond te komen, kom je misschien in aanmerking voor een financiële tussenkomst van het OCMW Gent. Voor meer informatie ga je best langs bij het Welzijnsbureau in je buurt

bus 14, 45, 16, 53, 65, 67, 69: halte Bijlokehof

Verblijf je zonder papieren in Gent?

en heb je dringende medische hulp nodig?

 

Ga dan langs bij het OCMW voor een medische kaart. Neem de identiteitsbewijzen van jezelf en je gezinsleden mee. Het OCMW zal onderzoeken of je in aanmerking komt voor een medische kaart.

Elke keer als je naar de apotheek of een arts gaat, moet je de medische kaart tonen. Het OCMW betaalt dan de kosten rechtstreeks aan de apotheker of arts. De medische kaart is 3 maanden geldig. Een doktersconsultatie, medicatie, een ziekenhuisopname, thuisverpleging, labo-onderzoeken, kinesitherapie, tandartszorgen,... komen in aanmerking.

Heb je daarna nog dringende medische zorgen nodig en verblijf je nog steeds in Gent, ga dan opnieuw naar het OCMW. Het recht op medische zorg is een basisrecht én dit recht geldt voor alle mensen.


OCMW Gent - Themawerking Medische Kaart

Campus Prins Filip

Offerlaan 9
9000 Gent
09/ 266 95 96

Open op:
- alle werkdagen van 8u tot 12u en van 13u30 tot 17u

bus 14, 16, 45, 53, 67, 69: halte Bijlokehof

Waarom is het verplicht je aan te sluiten bij een mutualiteit of ziekenfonds?

 

De verplichte ziekteverzekering

Ziek zijn kost veel geld. Een mutualiteit of de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering verzekert je tegen ziekterisico’s. Dit betekent dat je een deel van je medische kosten terugkrijgt. Hoeveel je terugkrijgt, is wettelijk bepaald. Er is ook een regeling bij loonverlies (ouderschap of ziekte) en bij begrafeniskosten.

Aanvullende ziekteverzekering


Bij een mutualiteit krijg je in ruil voor je jaarlijks lidgeld ook extra tussenkomsten en diensten. Enkele voorbeelden: hulp bij het stoppen met roken, diëtistes, thuiszorg en thuisverpleging, je bril of lenzen vervangen, ontmoetingsactiviteiten, vakantiekampen voor kinderen, oppas voor zieke kinderen, vervoer voor minder mobielen of het kopen of huren van hulpmiddelen voor thuisverzorging. Informatie hierover vraag je aan jouw mutualiteit.

Bijkomende verzekering

Je kan bij jouw mutualiteit ook een hospitalisatieverzekering afsluiten. Dan krijg je van je mutualiteit een hogere terugbetaling voor een ziekenhuisopname.

De zorgverzekering


Mensen die zeer veel zorg nodig hebben krijgen financiële steun. Je krijgt een maandelijks bedrag (tot € 130 per maand) voor niet-medische kosten (bv. poetshulp of verblijfkosten in rusthuis). Iedereen (vanaf het jaar waarin je 26 wordt) is verplicht hiervoor jaarlijks 50 euro  te betalen aan de zorgverzekering of 25 euro als je een verhoogde tegemoetkoming hebt.


Waarvoor ga je naar een mutualiteit?

 

Bij de dienst maatschappelijk werk van je mutualiteit kan je informatie krijgen over de sociale zekerheid, sociale bijstand, sociale voordelen, thuiszorg, ...

Ze kunnen je ook verder doorverwijzen naar andere diensten en zorg.

Vraag na bij je mutualiteit wanneer je een afspraak kan maken met de dienst maatschappelijk werk.


Bond Moyson Oost-Vlaanderen

regio Gent-Eeklo

Vrijdagsmarkt 10
9000 Gent
09/ 333 55 00
http://www.socmut.be/SocMut

Open op:
- maandag en donderdag van 9u tot 12u
- dinsdag van 9u tot 16u30
- vrijdag van 8u30 tot 12u

Er is een Turkse tolk aanwezig op elke 1ste en 3de dinsdag van de maand. De Bulgaarse tolk helpt je graag elke dinsdag van 9u tot 12u in de dienst maatschappelijk werk.
Dienst- en hulpverlening rond sociale zekerheid, sociale voordelen, thuiszorg, Vlaams Agentschap, zorgverzekering … op zitdagen, telefonisch of via huisbezoek.

Er gaan ook andere zitdagen door in je buurt:

 • Brugse Poort,  Bevrijdingslaan 174, open op maandag van 9u tot 12u
 • Nieuw Gent, Rerum Novarumplein 26, open op donderdag van 14u tot 16u30
 • Bloemekeswijk, Rijhovelaan 121, open op dinsdag van 9u tot 12u
 • Ledeberg, Brusselse Steenweg 418, open op vrijdag van 9u tot 11u
 • Sint-Amandsberg, Dendermondse Steenweg 286, open op donderdag van 14u tot 16u30
bus 3, 5, 17, 18, 38, 39: halte Sint-Jacobs

Christelijke Mutualiteit

Martelaarslaan 17
9000 Gent
09/ 267 50 60

http://www.cm.be
mwzorg.mvl@cm.be

Open op:
- zonder afspraak op donderdag van 8u30 tot 12u30
- enkel op afspraak: iedere weekdag van 8u30 tot 12u en
  van 13u tot 17u - op vrijdag tot 16u

Je kan er terecht voor al je vragen over ziekteverzekering en de sociale wetgeving. De dienst zorgt ook voor psychosociale begeleiding van mensen in een noodsituatie. Bij de begeleiding ligt het accent op ziekte, handicap, ouderdom en kansarmoede.
Heb je het moeilijk om je te verplaatsen dan komen we bij jou aan huis.

bus 39: halte Jubileumlaan
tram 4: halte Bernard Spaelaan

Partena - onafhankelijke mutualiteit

Sluisweg 2, bus 1
9000 Gent
02/ 218 23 22

Open op:
- maandag en vrijdag van 9u tot 12u
- dinsdag en woensdag van 13u tot 17u
- donderdag van 13u tot 18u
(Buiten deze uren werken wij enkel na afspraak.)

Wijkkantoren Partena


Partena Gent Zuid
Franklin Rooseveltlaan 44
9000 Gent
02/ 218 23 22
gent@partena-partners.be

Open op:

- maandag van 9u tot 12u30. Namiddag op afspraak
- dinsdag van 13u30 tot 17u
- woensdag van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u
- donderdagvoormiddag op afspraak en van 13u30 tot 18u
  vrijdag van 9u tot 12u30. Namiddag op afspraak

bus 55, 58, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78: halte Gent Zuid
tram 1, 4, 22, 24: halte Gent Zuid

bus 65, 67: halte Arteveldepark

Liberale mutualiteit

Brabantdam 109
9000 Gent
09/ 223 19 76

infocomm@libmutov.be

Kantoor Brabantdam 101

Open:
- maandag tot donderdag van 8u30 tot 16u30 
- vrijdag van 8u30 tot 16u

bus 5, 6, 52, 53, 54, 55, 58, 70, 79: halte Zuid
tram 21, 22, 40: halte Zuid

Je kan ook terecht in de wijkkantoren:

Brugse Poort / Mariakerke
Brugsesteenweg 23
9000 Gent
09/ 226 62 39

Open op:
- maandag en woensdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 17u

bus 3: halte Rooigemlaan

Centrum
Hoogpoort 37
9000 Gent
09/ 225 18 17

Open op:

- maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 8u30 tot
  16u30
- vrijdag van 8u30 tot 16u
- zaterdag 9u tot 12u

tram 1, 4: halte Gravensteen

Stationsbuurt
Koning Albertlaan 87
9000 Gent
09/ 220 74 45

Open op:
- dinsdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 17u

bus 14,15, 65, 69: halte Meersstraat
tram 1, 4, 21, 22: halte Meersstraat


Bloemekenswijk

Lisbloemstraat 2A
9000 Gent
09/ 236 36 73

Open op:
- woensdag van 8u30 tot 12u

bus 5: halte Van Beverenplein
tram 1: halte Van Beverenplein


Ter Platen

Tijgerstraat 12K
9000 Gent
09/ 264 15 40

Open op:
- vrijdag van 8u30 tot 12u

bus 55, 65, 70, 71, 72, 76, 77, 78: halte Leeuwstraat


Sint-Amandsberg

Klinkhoutersstraat 1
9040  Sint-Amandsberg
09/ 228 99 67

Open op:
- vrijdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30

bus 3, 6, 34, 35, 36: halte Heirnisplein


Sint-Amandsberg

Antwerpsesteenweg 402
9040 Sint-Amandsberg
09/ 228 27 96

Open op:
- maandag, dinsdag, woensdag en donderdag  van 8u30 tot
  12u en van 13u tot 17u

bus 38, 39, 70, 71, 72, 76, 77, 78: halte Grondwetlaan


Gentbrugge

Fr. Burvenichstraat 151
9050  Gentbrugge
09/ 231 51 55

Open op:
- maandag en woensdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 17u
- vrijdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30      

bus 3: halte Hielstraat


Securex

Verenigde-Natieslaan 1
9000 Gent
09/ 235 62 11
gent@securex.be

Open op:
- maandag , dinsdag, woensdag en vrijdag van 8u30 tot 12u
  en van 13u tot 16u30
- donderdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 17u

bus 9, 38, 39: halte Andrieslaan

Vlaams Neutraal Ziekenfonds

 

Kantoor 1
Frans Van Ryhovelaan 172
9000 Gent
053/ 76 99 90
aalst@nzvl.be

Open op:
- maandag en donderdag van 13u30 tot 16u30
- vrijdag van 8u30 tot 12u

Kantoor 2

Sint-Lievenslaan 144
9000 Gent
053/ 76 99 90
aalst@nzvl.be

Open op:
- dinsdag van 8u30 tot 12u
- donderdag van 13u30 tot 16u30


Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

IJzerlaan 16
9000 Gent
09/ 245 29 25
http://www.vnz.be
info@vnz.be

Open op:
- dinsdag van 10u tot 13u en van 14u tot 18u
- donderdag van 10u tot -13u en van 14u tot 16u

Dienst Maatschappelijk Werk: op afspraak

bus N1: halte Van Nassaustraat
tram 1, 4, 22: halte Van Nassaustraat

Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Oost-Vlaanderen

HZIV

Rooseveltlaan 91
9000 Gent
09/ 269 54 00

Open op:
- maandag  van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30
- dinsdag en woensdag van 9u tot 12u30
- donderdag  van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 16u

bus 5, 6, 52, 53, 54, 55, 58, 70, 79: halte Zuid
tram 4, 22, 24: halte Zuid

Wanneer ga je naar een ziekenhuis?

 

In het ziekenhuis kan je terecht voor een consultatie of een opname bij een gespecialiseerde arts na doorverwijzing van je huisarts en voor dringende medische hulp op de spoeddienst.


Meebrengen naar een ziekenhuis: SIS-kaart of medische kaart (voor mensen zonder papieren)

Naar de spoeddienst ga je alleen als het dringend en ernstig is. Met een verzwikte enkel waar je nog op kan steunen, met een kleine snijwonde of met koorts kan je naar de huisarts (van wacht). Weet je niet waar je het best terecht kan, bel dan naar het volgende nummer 09/ 236 50 00.
Slechts in zeer dringende gevallen bel je het nummer 100. De ziekenwagen komt je dan halen.

Als je het moeilijk hebt om een ziekenhuisfactuur te betalen, neem dan contact op met de sociale dienst van dat ziekenhuis. Wacht niet tot je de factuur krijgt. Ga tijdens je opname in het ziekenhuis al naar de sociale dienst. De sociale dienst onderzoekt of je in aanmerking komt voor een tussenkomst en kan voor jou een aanvraag doen bij het OCMW. Een maatschappelijk werker van het OCMW onderzoekt dan of je financiële hulp kan krijgen. Het OCMW kan ook bemiddelen bij het ziekenhuis voor een afbetalingsplan.

In de sociale dienst van een ziekenhuis kan je terecht met nog veel andere vragen. Enkele voorbeelden:

 • Kan je hulp krijgen bij je huishoudelijk werk na ontslag uit het ziekenhuis?
 • Kan iemand jou helpen bij het aanvragen en invullen van papieren?
 • Hoe moet het verder?
 • Wie zorgt voor je partner en familie tijdens je opname in het ziekenhuis?

AZ Jan Palfijn

Watersportlaan

5
9000 Gent
09/ 224 71 11
http://www.janpalfijn.be

 

Open op:
- maandag tot vrijdag van 9u tot 17u

Sociale dienst:
sociale.dienst@janpalfijngent.be
09/2248443

Sociaal administratieve cel:
vragen over verzekeringen en financiële zaken
socadmcel@janpalfijngent.be

09/2248460

bus 9, 38, 39: halte Overzet
bus 14, 15, 65, 69: halte Ekkergem Kerk

AZ Maria Middelares

Campus Maria Middelares

Buitenring Sint-Denijs 30
9000 Gent
09/ 246 46 46
http://www.mariamiddelares.be
info@azmmsj.bel

Open op:
- elke dag tussen 8u en 17u
- dinsdag en donderdag tussen 8u30 en 18u30

Sociale dienst:
09/ 2462700
socialedienst@azmmsj.be

Alle medische diensten:
polikliniek, dagziekenhuis en hospitalisatie

bus 76, 77, 78: halte Maalte
tram 1: halte Maalte

Medisch centrum Maria Middelares Gentbrugge

Kliniekstraat 27
9050 Gentbrugge
09/ 260 31 11
http://www.azmmsj.be

Polikliniek en low care dialyse

 

 

bus 3: halte Prof. Vanderlindenstraat
bus 9 en 90 tot Meersendries, overstappen op bus nr. 3
tram 21, 22: halte Ankerslaan

AZ Sint-Lucas

Groenebriel 1
9000 Gent
09/ 224 61 11
http://azstlucas.be
info@azstlucas.be

Campus Volkskliniek
Tichelrei 1
9000 Gent
09/ 224 61 11
info@azstlucas.be
www.azstlucas.be

Sociale dienst: 09/ 224 58 01

Open op:
- maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u15 en van 13u15 tot
  16u30

bus 52, 53, 54, 55, 57, 58, 65, 69: halte Fratersplein
tram 4: halte Sluizeken of halte Langesteenstraat
tram 1: halte Gravensteen

UZ Gent

De Pintelaan 185
9000 Gent
09/ 332 21 11
communicatie@uzgent.be

Sociale dienst:

 

 • kliniekgebouw K2 - gelijkvloers: 09/ 332 41 44
 • kliniekgebouw K12 - gelijkvloers: 09/ 332 41 45

 

 Open van:
- maandag tot vrijdag van 8u tot 17u       

bus 65, 67: halte Heymanslaan
bus 5, 47: halte hoofdingang UZ
tram 4: halte De Pintelaan of Rerum-Novarumplein

Waar kan je terecht met vragen over je kinderen?

 

Kind en Gezin geeft informatie en advies over de ontwikkeling (tot 3 jaar), opvoeding en gezondheid van je kind. In de eerste levensweken komt de regioverpleegkundige minstens twee keer bij je thuis op bezoek. Daarna krijg je afspraken in het consultatiebureau van jouw buurt. Kind en Gezin onderzoekt hierbij je kind en volgt de inentingen op.

Op de Kind en Gezin-lijn 078/ 15 01 00 kan je van 8u tot 20u terecht met al je vragen. Op dit nummer kan je ook een afspraak maken voor het consultatiebureau in je buurt.


Opvoedingswinkel

Sint-Magrietstraat 4
9000 Gent
09/ 233 26 02
http://www.opvoedingswinkelgent.be
opvoedingswinkel@gent.be

Open op:
- maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 13u
  (behalve tijdens  schoolvakanties)
- na afspraak maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en
  vrijdag tussen 9u en 20u (ook tijdens schoolvakanties

In de Gentse opvoedingswinkel kan je terecht voor informatie (folders, boeken, spelmateriaal), een individueel gesprek rond je bezorgdheid of wegwijs over trainingen, vormingen of andere hulpverlening.

De Opvoedingswinkel zoekt samen met jou naar een antwoord op je vragen. Dit gebeurt gratis en anoniem. De Gentse opvoedingswinkel is er voor álle ouders en opvoedingsverantwoordelijken uit de regio van Gent met vragen over het ouderschap en opvoeden en opgroeien van kinderen tussen 0 en 18 jaar.

Je vindt de Opvoedingswinkel Gent in het centrum van de stad. Maak een afspraak door langs te komen tijdens de openingsuren, te mailen of te bellen.

Wil je er graag een tolk bij? Of kies je voor een gesprek op een locatie bij jou in de buurt?
Laat het ons zeker vooraf weten!

bus 52, 53, 54, 55, 57, 58, 65, 69: halte Fratersplein
tram 4: halte Lange Steenstraat

Wat is een Centrum voor Leerlingenbegeleiding?

 

Wie kan terecht in een CLB:

alle ouders en leerlingen waarvan kinderen schoolgaan in stedelijke scholen van de stad Gent.
Ouders, leerlingen en  schoolteams kunnen beroep doen op het CLB voor informatie, advies, hulp en begeleiding.

Bij een CLB kan je terecht voor:

 • psychisch en sociaal functioneren van leerlingen
 • de preventieve gezondheidszorg
 • leren en studeren
 • de schoolloopbaan

In de begeleiding staat het belang van de leerling centraal en er wordt gewerkt in teamverband. Het CLB garandeert de geheimhouding van de gegevens en de dienstverlening is gratis.

 


iCLB

Jubileumlaan 225
9000 Gent
09/ 235 09 35
http://www.iclb.be
clb@gent.be

Open op:
- elke werkdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 13u30
- na 16u30 op afspraak

Het centrum is gesloten tijdens de paasvakantie en zomervakantie van 15 juli  tot 15 augustus.Tijdens de kerstvakantie is het twee dagen open.

Is bestemd voor alle ouders en leerlingen waarvan kinderen schoolgaan in stedelijke scholen van de stad gent. Ouders, leerlingen en  schoolteams kunnen beroep doen op het CLB voor informatie, advies, hulp en begeleiding.

Het CLB  is actief op volgende domeinen:

 • psychisch en sociaal functioneren van leerlingen
 • de preventieve gezondheidszorg
 • leren en studeren
 • de schoolloopbaan

In de begeleiding staat het belang van de leerling centraal en er wordt gewerkt in teamverband. Het CLB garandeert de geheimhouding van de gegevens en de dienstverlening is gratis.

 

bus 38, 39: halte Jubileumlaan

Inloopteam De Sloep vzw

Bevelandstraat 26
9000 Gent
09/ 234 38 58
http://www.desloep.be/
openhuis@desloep.be

Open op:
- elke weekdag  van 10u tot 12u en van 13u tot 16u voor
  gezinnen met vragen, problemen of met hun verhaal

De SLOEP biedt gezinsondersteuning aan alle gezinnen met kinderen en aan gezinnen met kinderen op komst (werkgebied Gent-Noord-Oost). Dit met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen.

De SLOEP biedt uiteenlopende dienstverlening voor ouders en kinderen aan. Ouders kunnen er dus altijd terecht voor allerlei kleine en grote vragen. Er is extra aandacht voor het voorkomen van gezondheidsproblemen, opvoeding of de psychosociale noden van de gezinnen.

 

bus N4: halte Sint-Salvatorstraat
tram 4: halte Neuseplein of Sint-Salvatorstraat

Inloopteam Reddie Teddy

Rerum-Novarumplein 28
9000 Gent
09/268 41 10
http://www.bondmoyson.be/inloopteam
inloopteam.bmovl@bondmoyson.be

Een Inloopteam biedt opvoedingsondersteuning aan maatschappelijk kwetsbare gezinnen met jonge kinderen tot 6 jaar. Ook tijdens je zwangerschap kan je er terecht. Op regelmatige tijdstippen zijn er activiteiten voor ouders en kinderen zoals oudergroepen, Nederlands oefenen, naaiatelier, spel & ontmoeting,…

De dienstverlening van een inloopteam is gratis.
Voor inwoners van Nieuw-Gent en Ledeberg

bus 5: halte Salamanderstraat
tram 4: halte Rerum Novarumplein

Inloopteam Brugse Poort

Bevrijdingslaan 88
9000 Gent
09/ 217 02 96
http://www.kindenpreventie.be
inloopteam.gent@kindenpreventie.be

Open op:
- elke woensdagochtend van 9u tot 12u
- elke donderdagmiddag van 13u30 tot 16u
- om de tewee weken op vrijdagvoormiddag van 9u tot 11
  uur voor alleenstaande ouders voor consultatie op het
  Prenatale Steunpunt

Het Inloopteam Brugse Poort biedt opvoedingsondersteuning voor kwetsbare gezinnen met kinderen tot 6 jaar en kansarme zwangere gezinnen van de Brugse Poort, Rabot en Bloemekeswijk.

Ouders kunnen er terecht met hun vragen, problemen of hun verhaal. Daarbij bekijken we of ze aan het goede adres zijn, of dat doorverwijzing noodzakelijk is. Vervolgens zetten wij samen stappen waar nodig.

Tijdens ons spel- en ontmoetingmoment Mamuti kunnen ouders, grootouders of vertrouwenspersonen met hun kinderen van 0 tot 3 jaar  terecht. Kinderen kunnen er nieuw speelgoed ontdekken, andere kinderen en ouders ontmoeten. Als ouder kan je samen met je kind spelen en andere ouders ontmoeten.

Open op:
- dinsdagochtend in de Bevrijdingslaan 88 van 9u30 tot
 11u30
- tweewekelijks op donderdagochtend in de
  Bloemekenswijk, Francisco Ferrerlaan 273A.

Daarnaast hebben wij ook babymassages, groepswerkingen en twee maal per jaar een kleertjesverkoop.

De dienstverlening is vrijwillig en gratis. We vragen geen persoonsgegevens.

 

bus 3: halte Bevrijdingslaan
bus 9: halte Rooigemlaan
tram 1: halte voor de Bloemekenswijk

Waar kan je terecht voor hulp aan huis?

 

Enkele voorbeelden van hulp aan huis:

 • gezins- en bejaardenhulp
 • maaltijden aan huis
 • kraamhulp en thuisverzorging na bevalling
 • opvang zieke kinderen, zieken en ouderen
 • klusjesdienst
 • poetsdienst
 • vervoersdienst
 • niet dringend medisch vervoer

Wat je betaalt is afhankelijk van jouw gezinsinkomen.

Vele mutualiteiten bieden ook hulp aan huis aan.
Vraag hierover meer informatie bij je mutualiteit of ziekenfonds.


OCMW Gent - Lokale Dienstencentra

 

In de lokale dienstencentra van OCMW Gent kan je als buurtbewoner terecht met al je vragen over gezondheid, welzijn en ouder worden. Welke diensten bestaan er om mijn probleem op te lossen, op welke premies kan ik beroep doen? Kan ik naar een woonzorgcentrum? Waar zijn er serviceflats ?

Bovendien bieden we een aantal diensten zelf aan: vervoer, pedicure, manicure, haar- en gelaatverzorging.

We zoeken ook een oplossing als je dringend nood hebt aan thuiszorg maar dit nog niet geregeld is (bvb. na een ziekenhuisopname).

Je kan bij ons advies vragen over aanpassingen aan je woning zodat je er zo lang mogelijk in kan blijven wonen.

Als je nood hebt aan een babbel, je voelt je niet goed in je vel, je hebt net iemand verloren of het ouder worden valt je zwaar, dan kan je in 3 lokale dienstencentra terecht bij een psychologe: De Thuishaven, De Boei en De Waterspiegel.

Deze dienstverlening is gratis.

----

De Boei, Vaartstraat 2 A, 9000 Gent - 09/266 34 88
Ldc.de.boei@ocmw.gent
Open op:
- maandag tot en met vrijdag van 9u tot 17u30 en zaterdag
  van 14u tot 17u30

tram 1, 10, bus 9, 65: halte Vaartstraat

*******************
De Horizon, F. Lousbergskaai 12, 9000 Gent, 09/ 269 808 955
Ldc.de.horizon@ocmw.gent
Open op:
- maandag tot en met vrijdag van 9u tot 17u30

bus 3, 5,6,70,71, 72,76,77,17, 18: halte Lousbergkaai

*******************
De Waterspiegel Muide: Meulesteedsesteenweg  510, 9000 Gent - 09/ 251 45 64  en New Orleansstraat 263-267, 9000 Gent - 09/ 266 30 50
Ldc.de.waterspiegel@ocmw.gent
Open op: maandag tot en met vrijdag van 9u tot 17u30

bus 6: halte Goedendagstraat

********************
De Knoop, Hundelgemsesteenweg 125, 9050 Gent - 09/266 45 80
Ldc.de.knoop@ocmw.gent
Open op: maandag tot en met vrijdag van 9u tot 17u30

tram 4: halte Ledeberg Botermarkt
bus 9,27,28,41, 42, 43, 48, 94 en 96: halte Ledeberg Botermarkt

********************
De Regenboog, Lucas De Heerestraat 83,  9000 Gent -  09/ 222 22 19
Ldc.de.regenboog@ocmw.gent
Open op: maandag tot en met vrijdag 9u tot 17u30

bus 5, 9, 65, , 43, 58, 65, 706 en 77: halte Zwijnaardsesteenweg

********************
De Thuishaven, Neuseplein 33,  9000 Gent,  09/ 224 23 91
Ldc.de.thuishaven@ocmw.gent
Open op: maandag tot en met vrijdag van 9u tot 17u30

tram 40: halte Tolpoort
bus 5, 50, 52, 53, 54, 69: halte Tolpoort

********************
De Vlaschaard, Jubileumlaan 219, 9000 Gent - 09/ 266 93 44
Ldc.de.vlaschaard@ocmw.gent
Open op: maandag tot en met vrijdag van 9u tot 17u30

tram 4, 21, 22, 24: halte Neermeerskaai
tram 4, 22: halte Albertbrug
bus 38, 39: halte Jubileumlaan
bus 6, 41, 43: halte Neermeerskaai

********************
Speltincx,  Meersemdries 4, 9040 Gentbrugge - 09/ 232 55 04
Ldc.speltincx@ocmw.gent
Open op: maandag tot en met vrijdag van 9u tot 17u30

bus 3,9: halte Meersemdries

********************
Ten Hove, Begijnhofdries 15,  9000 Gent - 09/ 225 04 10
Ldc.ten.hove@ocmw.gent
Open op: maandag tot en met vrijdag van 9u tot 17u30

tram 1, 4: halte Brugse Poort
bus 3, 17, 18, 38, 39, 65, 69: halte Brugse Poort

******************
Wibier, Antwerpsesteenweg 768, 9040 Sint-Amandsberg - 09/266 31 00
Ldc.wibier@ocmw.gent
Open op: maandag tot en met vrijdag van 9u tot 17u30

bus 38, 39, 76, 77, 78: halte Sint-Amandsberg Zavelput

-----------------------------

In sommige buurten is geen lokaal dienstencentrum aanwezig. Daarom organiseert het OCMW op sommige plaatsen een zitdag om het aanbod van de lokale dienstencentra zo dicht mogelijk bij mensen in de buurt te brengen.

Sint-Kruis-Winkel
Administratief Dienstencentrum, Sint-Kruis-Winkeldorp 63
09/ 266 30 50
zitdag elke donderdag van 10u tot 12u voor Sint-Kruis-Winkel, Mendonk, Desteldonk en Terdonk

Sint-Denijs-Westrem en Afsnee
Administratief Dienstencentrum,
Gemeenteplein 2
09/ 266 93 44
zitdag elke dinsdag van 10u tot 12u voor Sint-Denijs-Westrem en Afsnee

Nieuw Gent
OCMW Welzijnsbureau,
Rerum Novarumplein 180C
09/ 266 34 34
zitdag elke dinsdag van 13u30 tot 16u30

Oostakker
Open Huis,
Gasthuisstraat 2A
09/ 266 31 00
zitdag elke donderdag van 10u tot 12u

Moscou-Gentbrugge
Buurtontmoetingshuis De Porre,
Jules de Saint-Genoisstraat 101
09/ 266 45 60
zitdag elke woensdag van 10u tot 12u

Drongen
Domien Ingelstraat 15, 9030 Drongen
0471/ 37 56 70

 


Familiehulp vzw

Zorgregio Gent

Hoogstraat 19
9000 Gent
09/ 225 37 63
http://www.familiehulp.be
gent@familiehulp.be

Open op:
- alle werkdagen van 8 uur tot 17 uur

Dienst voor thuisgezondheidszorg met:

 • Gezins- Bejaardenhulp
 • Kraamhulp
 • Kinderoppas
 • Poetshulp
 • Karweihulp
 • Dienstencheques

De persoonlijke bijdrage wordt berekend op basis van het gezinsinkomen.

 

 

bus 3, 38, 39, 17, 18: halte Peperstraat
tram: 1, 12, 4: halte Korenmarkt

Familiezorg Oost-Vlaanderen

Zwartezusterstraat 18
9000 Gent
09/ 225 78 83
info@familiezorg.be

Open op:
- maandag tot vrijdag van 8u tot 17u

bus 3, 17, 18, 37, 38: halte Onderbergen
tram 21, 22: halte Oude Houtlei

Solidariteit voor het Gezin

Tramstraat 61
9052 Zwijnaarde
09/ 264 18 11
http://www.solidariteit.be

24u op 24 bereikbaar

Dienst voor thuisgezondheidszorg met:

 • thuisverpleging
 • karweidienst
 • kraamzorg- thuiszorg na bevalling
 • babysit en kinderopvang
 • vervoersdienst
 • Gezins – en bejaardenhulpzorg
 • PoetsHuishoudhulp met en zonder dienstencheques
 • Oppas zieke kinderen
 • Oppas voor langdurig en chronisch zieke kinderen
 • Vrijwilligerswerk
 • Warme Maaltijden aan huis (in Gent en Zelzate)
 • Dienstencentrum
 • Dagverzorgingscentrum

bus 5, 44, 45, 49, 70, 71, 72: halte Technologiepark Zwijnaarde

Bond Moyson Thuiszorg Oost-Vlaanderen

Tramstraat 69
9052 Zwijnaarde
09/ 333 55 00

Open op:
- maandag tot donderdag van 8u tot 16u30
- vrijdag van 8u tot 12u

De Thuiszorglijn Bond Moyson 09/ 333 55 00 (optie 2) is 24u op 24 telefonisch bereikbaar voor aanvragen over thuiszorg zoals thuisverpleging, gezindszorg, poetshulp, klusjeshulp, thuisoppas zieke kinderen, oppashulp, kraamzorg, vervoer en begeleiding, huren en aankopen hulpmiddelen.

bus 72: halte Tramstraat
tram 70, 71, 72: halte Tramstraat

Bond Moyson Mediotheek

Vrijdagsmarkt 10
9000 Gent
09/268 40 54

Open op:
- elke werkdag van 8u30 tot 12u30 en van 13u tot 16u30

Verkoop en verhuur van hulpmiddelen, ook wellness- en fitnessproducten aan leden en niet-leden van Bond Moyson. Wij hanteren democratische prijzen. Leden van Bond Moyson krijgen extra  korting.

 

bus 3, 5, 17, 18, 38, 39: halte Sint-Jacobs

CM - Thuiszorgcentrum Gent

Martelaarslaan 17
9000 Gent
09/267 50 90

Open op (na afspraak):
- dinsdag van 9u30 tot 12u
- donderdag van 9u30 tot 12u

Biedt informatie en advies over thuiszorg.

Voor al je thuiszorgvragen bel je de Zorgtelefoon op 078 152 152 (gesprek aan zonaal tarief) die
24u op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar is.

bus 6: halte Muidebrug
tram 22: halte Bernard Spaelaan
tram 4: halte Voormuide

CM Thuiszorgwinkel

Christelijke Mutualiteiten

Land van Rodelaan 11
9050 Gentbrugge
09/ 242 43 44
http://thuiszorgwinkel.be
thuiszorgwinkels.mvl@cm.be

Open op:
- maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u15 en van 13u tot
  17u, behalve op dinsdagmiddag
- zaterdag van 9u tot 12u

Verhuur  van hulpmiddelen die de thuisverzorging vergemakkelijken
. De winkel heeft een groot en gevarieerd aanbod voor de thuiszorg, de revalidatie en de persoonlijke verzorging.

CM-Leden genieten een voordeeltarief (- 10%) en betalen voor alle gehuurde hulpmiddelen op jaarbasis maximum 150 euro huur. Ze genieten ook van een grote tegemoetkoming bij de aankoop van incontinentiemateriaal, toiletstoelen, antidecubitusmateriaal, bloedglucosemeters en glucosestrips.

tram 22: halte Pirennelaan

Wit Gele Kruis Oost-Vlaanderen

Jenny Tanghestraat 2
9050 Ledeberg
0800/ 20 302

Open op:
- continu 24u op 24, 7 dagen op 7 voor alle ziekenfondsen

Verpleging aan huis op voorschrift van de arts. Ook voor voedingsadvies en personenalarmering kan je bij ons terecht.

 


waar kan je terecht met je vragen over verslaving?

Druglijn: 078/ 15 10 20

 

Druglijn
www.druglijn.be
078 15 10 20

Open op:

- telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag van 10u tot
  20u

Met een vast toestel bel je aan voordeeltarief: 5 cent per minuut in de piekuren, 2,5 cent in de daluren. Via gsm kan de kostprijs oplopen. Dat hangt af van je betaalkaart en abonnement.

Je kunt er een anoniem en vertrouwelijk gesprek hebben over drank, drugs, pillen en gokken. Je krijgt er concrete informatie en/of een eerste advies. De medewerkers zitten klaar om naar je verhaal te luisteren en vertellen je waar je terecht kunt voor meer hulp.

Je kunt er gratis en anoniem met De Druglijn chatten, mailen en een skypegesprek voeren via de website. Op die site kan je ook  gratis folders en brochures met informatie over drank, drugs, pillen en gokken downloaden.

Bovendien kan je via de website gratis testen hoe riskant je gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gokken en gamen is. Mensen die willen minderen of stoppen met cannabis of cocaïne kunnen ook gratis gebruik maken van het online zelfhulpprogramma.


De Druglijn

078/ 15 10 20

 

Open op:
·  
telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag van 10u tot 
   20u

Met een vast toestel bel je aan voordeeltarief: 5 cent per minuut in de piekuren, 2,5 cent in de daluren. Via gsm kan de kostprijs oplopen. Dat hangt af van je betaalkaart en abonnement.

Je kan er een anoniem en vertrouwelijk gesprek hebben over drank, drugs, pillen en gokken. Je krijgt er concrete informatie en of een eerste advies. De medewerkers zitten klaar om naar je verhaal te luisteren en vertellen je waar je terecht kan voor meer hulp.

Je kan er  gratis en anoniem met De Druglijn chatten, mailen en een skypegesprek voeren via de website. Op die site kan je ook  gratis folders en brochures met informatie over drank, drugs, pillen en gokken downloaden.

Bovendien kan je via de website gratis testen hoe riskant je gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gokken en gamen is. Mensen die willen minderen of stoppen met cannabis of cocaïne kunnen ook gratis gebruik maken van het online zelfhulpprogramma.


CCG Eclips vzw Verslavingszorg

Lange Violettestraat 84
9000 Gent
09/ 235 22 41

Biedt hulp aan beginnende, experimenterende gebruikers en hun omgeving (ouders, partners, kinderen, ...) die dichtbij in contact komen met drugsgebruik, om problemen te vermijden of op te lossen.

Biedt begeleiding op maat aan voor mensen met een verslavingsproblematiek. Een team van sociaal assistenten, psychologen en psychiaters richten zich tot de gebruikers zelf (jongeren en volwassenen), eventueel samen met hun partner of familie.

Aanvraag voor een afspraak gebeurt steeds telefonisch.


Breng een klevertje van de mutualiteit mee op je eerste gesprek. De bijdrage wordt bepaald adhv het statuut bij de mutualiteit. De reguliere bijdrage is 11 euro per gesprek.  Heb je een OMNIO-statuut of ben je in schuldbemiddeling dan betaal je 4 Euro. Indien dit een probleem is, kan een vrijstelling aangevraagd worden.

bus 3, 5, 6, 17, 18, 38, 39, 55, 57, 58, 72, 73, 74, 76, 77, 78: halte Zuid
tram 1, 4, 22, 24: halte Zuid

Dagcentrum De Sleutel

Stropkaai 38
9000 Gent
09/ 234 38 33
http://www.desleutel.be
dgc.info@fracarita.org

Open op:
- maandag van 10u30 tot 12u30 en van 13u tot 21u
- dinsdag, woensdag en donderdag van 9u tot 12u30 en van
  13u tot 17u
- vrijdag van 9u tot 12u30 en van 13u tot 15u

Voor iedereen die vragen heeft rond druggebruik, zowel minderjarige als volwassen (ex)gebruikers van illegale drugs en/of hun omgeving (ouders, partner, vrienden, …).
Je  kan er terecht voor individuele en groepsbegeleiding.

Meebrengen:

 • identiteitskaart
 • kleefbriefjes van je mutualiteit
 • medische kaart (voor mensen zonder papieren)
bus 65, 67: halte Stropkaai
bus 5: halte Heuvelpoort
bus 9, 94, 96, 27, 28: halte Zomerstraat(Burggravenlaan)
bus 34, 35, 36, 55, 57, 58, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78: halte Ter Platenbrug

De Kiem Ambulant Centrum

Kortrijksesteenweg 185
9000 Gent
09/ 245 38 98
ambulant.gent@dekiem.be

Open op:
- maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8u30 tot 17u
- donderdag van 8u30 tot 20u

Voor hulp en begeleiding van volwassenen met een verslavingsprobleem.

tram 1: halte Nassaustraat

Medische Sociaal Opvangcentrum

MSOC

Gewad 13
9000 Gent
09/ 223 46 44
msoc@gent.be

Open op:
- maandag en vrijdag van  9u30 tot 13u en van 14u tot
  17u45
- dinsdag en donderdag van 9u30 tot 13u en van 15u tot
  17u45 
- woensdag van 9u30 tot 13u en van 14u tot 18u45
- zaterdag van 10u30 tot 12u15
- telefonisch enkel bereikbaar tijdens de openingsuren

Je kan in MSOC Gent terecht als je aan de volgende criteria voldoet:

 • Je bent achttien jaar of ouder.
 • Je bent minstens één jaar afhankelijk van een of meerdere illegale drugs (voornamelijk heroïne).
 • Bij zeer langdurige en ernstige problemen die zich uiten op allerlei levensdomeinen zoals gezondheid, wonen, werken, inkomen, administratie, relaties en justitie.

MSOC Gent biedt enkel ambulante hulpverlening. Je kunt bij ons dus niet verblijven.

Meebrengen:

 • identiteitskaart
 • SIS-kaart of medische kaart (voor mensen zonder papieren)
 • klevers van je mutualiteit

(Ook als je hiermee niet in orde bent, ben je welkom).

bus 3, 17, 18, 38, 39: halte Poel
tram 1: halte Gravensteen
tram 4: halte Geldmunt

Waar naar toe met je vragen rond seksualiteit?

 

Voor meer informatie over veilig vrijen, anticonceptie, HIV/aids en andere seksueel overdraagbare ziektes.

Voor jongeren:

Op de website www.allesoverseks.be geeft informatie over seks en relaties rechttoe rechtaan, zonder doekjes er omheen te winden. De informatie is bedoeld voor iedereen, en behandelt meisjes en jongens op dezelfde manier.

Voor volwassenen:

Sensoa is een organisatie die de seksuele gezondheid in Vlaanderen wil bevorderen: www.sensoa.be


Holebifoon

0800/ 99 533 (gratis nummer)
http://www.cavaria.be
vragen@holebifoon.be

 

Open op:
- telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag
  van 18u30 tot 21u30
- via chat bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag
  tussen 18u30 en 21u30 via deze link:
  www.cavaria.be/holebifoon/chatten
- via mail via vragen@holebifoon.be

Voor iedereen die vragen heeft over holebiseksualiteit. Je kan je verhaal doen of informatie vragen. Dit kan anoniem.


Kollectief Antikonceptie

Lieven De Winnestraat 65-001
9000 Gent
09/ 233 64 92
http://www.abortuscentrum-gent.be

Open op:
- telefonisch voor een afspraak of informatie van maandag
  tot vrijdag van 9u tot 12u en van 13u30 tot 17u30, op
  woensdagavond tot 20 uur

Het Kollektief Antikonceptie biedt psychosociale en medische hulp bij een ongeplande zwangerschap. Alle mogelijkheden worden besproken.

Mee te brengen:

 • zes klevers van de mutualiteit
 • identiteitskaart of paspoort
 • eventueel bloedgroepkaart
 • eventueel verwijsbrief van je arts of gynaecoloog

Als je in orde bent met de ziekteverzekering betaal je 3,50 euro voor de volledige begeleiding in het centrum. Als je niet in orde bent, kijken we met jou of een andere instantie de kosten op zich kan nemen (OCMW, Fedasil, Rode Kruis). Als geen enkele instantie financieel tussenkomt, zoeken we samen met jou een oplossing (bijvoorbeeld een afbetalingsplan).

 

 

tram 4, 24: halte Bijlokehof of Rozemarijnbrug

Waar kan je terecht met vragen rond geestelijke gezondheid?

 

Met psychische problemen ga je naar je huisarts of een andere dienst (CAW, CLB, Kind & Gezin) en die kan je doorverwijzen naar een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg.

Een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg is gespecialiseerd in de behandeling en preventie van problemen op het terrein van de geestelijke gezondheid. Je kan er, op afspraak, terecht voor gespecialiseerde sociale, psychologische en psychiatrische hulp.

Een consultatie bij een psycholoog of maatschappelijke werker kost 11 euro. In een aantal gevallen kan men genieten van een verminderingstarief van 4 euro of een volledige vrijstelling van betaling.
Voor een  consultatie bij een psychiater gelden de RIZIV-tarieven en kan er via een derdebetalerssysteem gewerkt worden.

Meebrengen: klever van je mutualiteit


Eclips

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg - regio Gent

Elyzeese Velden 74
9000 Gent
09/ 235 22 41
http://www.cggeclips.be

Voor mensen met psychische problemen.

Enkele voorbeelden:
angst, depressie, problemen met alcohol, drugs, medicatie, gokken, ernstige opvoedingsproblemen, ...

Maak een afspraak op het nummer: 09/ 235 22 41 iedere dag tussen 8:30-12u en 13 tot 17u

Consultatie bij een psycholoog of maatschappelijk werker:
Een bezoek aan een psycholoog of maatschappelijk werker verbonden aan het geestelijk gezondheidscentrum kost 11 euro.

Een aantal cliënten kunnen een verminderingstarief (4 euro per consultatie) genieten, met name:

 • Cliënten met een verhoogde tegemoetkoming binnen de ziekte- en invaliditeitsregelgeving (OMNIO, WIGW);
 • Cliënten die in budgetbegeleiding, budgetbeheer of schuldbemiddeling zijn;
 • Cliënten ten laste van hun ouders of voogd die zonder medeweten van de ouders of voogd en omwille van probleemsituaties die in verband staan met de relaties tot de ouders of voogd naar een CGG komen.

Gedetineerden, asielzoekers, mensen zonder papieren of personen in een behartenswaardige situatie hoeven geen bijdrage te betalen.

Consultatie bij een psychiater
Voor een bezoek aan een psychiater betaalt u maximaal het geconventioneerd honorarium, d.w.z het tarief dat afgesproken is tussen ziekenfondsen en artsen.?

Meebrengen:

 • klevers van je mutualiteit
 • SIS-kaart of medische kaart (voor mensen zonder papieren)
bus 65, 69: halte Desmetbrug
tram 1: halte Desmetbrug

Regionaal Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

Deinze - Gent - Eeklo

Holstraat 95
9000 Gent
09/ 269 89 39
http://www.rcgg.be
rcgg@rcgg.be

Open op:
- alle weekdagen tijdens de kantooruren
- avondconsultaties op afspraak

Een CGG is gespecialiseerd in de behandeling en preventie van problemen op het terrein van de geestelijke gezondheid. Je kan er, op afspraak, terecht voor gespecialiseerde sociale, psychologische en psychiatrische hulp.

Een consultatie bij een psycholoog of maatschappelijke werker kost 11 euro. In een aantal gevallen kan men genieten van een verminderingstarief van 4 euro of een volledige vrijstelling van betaling.

Voor een  consultatie bij een psychiater gelden de RIZIV-tarieven en kan er via een derdebetalerssysteem gewerkt worden.

Vestigingen in Gent:

RCGG Gent – Holstraat
Holstraat 95, 9000 Gent,
09/ 269 89 39
cgg.holstraat@rcgg.be

Doelgroep: kinderen en jongeren tot en met 18 jaar
bus 3, 17, 18, 38, 39: halte Peperstraat

RCGG Gent – Keizervest
Keizervest 17, 9000 Gent,
09/ 223 20 82
cgg.keizervest@rcgg.be

Doelgroep: volwassenen en ouderen
tram 1: halter Keizerpoort

 


Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Camillus

Beukenlaan 20
9051 Sint-Denijs-Westrem
09/ 222 58 94
http://www.sint-camillus.be
mail@sint-camillus.be

Open op:
- telefonische bereikbaarheid  24u op 24
- maak eerst een afspraak via de telefoon

Sint-Camillus biedt een breed gamma aan psychiatrische zorgverlening via crisisopvang, observatie, behandeling, daghospitalisatie, nachthospitalisatie, polikliniek en nazorg. Raadpleeg onze website voor meer details.

Extra website: www.kasteelplus.be

 

 

bus 34, 35, 36: halte Paardekop

Psychiatrisch Ziekenhuis Dr. Guislain

Francisco Ferrerlaan 88A
9000 Gent
09/ 216 33 11

24u op 24 bereikbaar

tram 1: halte Ferrerlaan

Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge

info@pcgs.be

 

Open op:
- 24/24 u en 7/7 dagen telefonisch bereikbaar voor opname-
  aanvragen.

Campus Gent
Fratersplein 9
9000 Gent
09/ 225 82 96

tram 4: halte Sluizeken of Coppinstraat
bus 5: halte Fratersplein

Campus Sleidinge

Weststraat 135
9940 Sleidinge-Evergem
09 / 358 04 11

tram: station Sleidinge
bus 58: Keizersdreef


Dierendispensarium - Stichting Prins Laurent

Dampoortstraat 39
9000 Gent
09/ 233 03 13
http://www.sfprlaurent.be
dispensarium.ugent@gmail.com

Open op:
- elke weekdag van 10u tot 12u

Huisdieren krijgen alle nodige diergeneeskundige zorgen voor 10 euro per dier per jaar als de eigenaar voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.  Dit gebeurt in samenwerking met de faculteit diergeneeskunde, de universiteit Gent en de Stad Gent.

Mee te brengen:

 • ID, recent bewijs van inkomen
 • huurcontract
 • gezinssamenstelling en de identificatie van het dier

Het inkomen dient te liggen onder volgende plafonds:

 • voor een alleenstaande persoon: 1000 euro
 • voor een gezinshoofd: 1334 euro
 • voor een alleenstaande gepensioneerde: 1094 euro
 • voor samenwonende gepensioneerden: 1445 euro
bus 3, 38, 39: halte Dampoortstraat