Inleiding

 

Heb je een advocaat nodig? Zoek je informatie en advies bij een juridische kwestie? Of zit je in een gerechtelijke procedure? Hier vind je diensten die je kunnen helpen. Bij het CAW kun je vragen stellen rond geweld, slachtofferhulp en daderhulp.


Juridische Dienst

OCMW Gent

Jubileumlaan 217
9000 Gent

Welke rechten en plichten heb je als ouder of kind? Je bent gedagvaard voor de rechtbank. Wat moet je doen? De deurwaarder legt beslag op je meubelen. Mag hij alles meenemen? Je wil weg bij je echtgenoot/echtgenote maar weet niet welke stappen je kunt zetten? Ben je betrokken in een ruzie of geschil?

De OCMW-juristen geven je advies en kunnen ook bemiddelen voor jou. Ga eerst langs bij het welzijnsbureau in je buurt. Een maatschappelijk werk(st)er onderzoekt je vraag en regelt een afspraak met de jurist. Ben je al OCMW-cliënt? Vraag het aan je eigen maatschappelijk werk(st)er.


Justitiehuis Gent

Cataloniëstraat 6-9
9000 Gent
09 269 62 20 - 09 269 62 56 (Advocatenlijn)
http://www.justitiehuizen.be
justitiehuis.gent@wvg.vlaanderen.be

De justitieassistent geeft je informatie en zal je doorverwijzen als dat nodig is. Hier kun je vragen stellen zoals: bij welk kanton van het vredegerecht moet ik zijn? Moet ik antwoorden op deze brief of niet? Je kan er niet terecht om je dossier te behandelen, brieven te schrijven, ... Via de Advocatenlijn (09 269 62 56) krijg je telefonisch advies van een advocaat.

Open op:

• maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30, vrijdag tot 16u

• Advocatenlijn: dinsdag, donderdag en vrijdag van 13u30 tot 16u30, woensdag van 9u tot 12u

Bus 3, 17, 18, 38, 39: halte Korenmarkt
Tram 1, 4: halte Korenmarkt

De Wetswinkel

Miriam Makebaplein 1
9000 Gent
070 22 58 88
http://www.dewetswinkel.be
info@dewetswinkel.be

Ervaren beroepsjuristen verstrekken advies.

Let op: deze dienst is niet volledig gratis. Voor een consult betaal je € 15.

Open op:

• donderdag van 19u tot 20u30

Tram 4, 2: halte Zuid

Bureau voor Juridische Bijstand

Opgeëistenlaan 401/P
9000 Gent
09 234 56 27
bjb@baliegent.be

Je krijgt bijstand van een advocaat (pro-Deo). De toegewezen advocaat onderzoekt je dossier, begeleidt, bemiddelt en vertegenwoordigt je voor de hoven en rechtbanken. Een pro-Deoadvocaat werkt gratis of gedeeltelijk gratis, afhankelijk van je inkomen. Om gebruik te maken van deze dienst moet je bewijsstukken over je inkomen voorleggen.

Een pro-Deoadvocaat vraag je aan bij het Bureau voor Juridische Bijstand.

Meebrengen:

• identiteitskaart

• attest gezinssamenstelling (max. 2 maanden oud)

• inkomensbewijs van alle personen +18 op hetzelfde adres (max. 2 maanden oud)

• bewijs van betalingen schuldenlast en onderhoudsgelden

Soms heb je nog andere documenten nodig. Je neemt best eerst telefonisch contact op!

Open op:

• maandag tot vrijdag van 9 tot 12u en van 14u tot 16u, gesloten dinsdag en vrijdagnamiddag


Agentschap voor Integratie en Inburgering

Regioteam Oost- en West-Vlaanderen

09 267 66 45, 46 of 47
http://www.vreemdelingenrecht.be
juridesk.ovlwvl@integratie-inburgering.be

 

Verblijf je in België maar beschik je (nog) niet over geldige verblijfsdocumenten? Of verblijf jij al wettig in België maar je familie nog niet? Wil je weten wat je mogelijkheden zijn om geldige verblijfsdocumenten te krijgen? Informatie over vreemdelingenrecht en internationaal familierecht vind je op www.vreemdelingenrecht.be.

Met vragen over vreemdelingenrecht en internationaal familierecht kun je terecht bij de juridische helpdesk op 02 205 00 55.

Open op:

• bel elke werkdag van 9u tot 12u en van 13u30 tot 16u


Onthaal Wonen

OCMW Gent

Jubileumlaan 217
9000 Gent
09 266 95 31
http://www.ocmw.gent
Onthaal.DienstWonen@ocmw.gent

Dreigende uithuiszetting? Neem zo snel mogelijk contact op met de dienst wonen van het OCMW. Zij kunnen voor jou bemiddelen. Als je op tijd hulp zoekt, kan je een uithuiszetting soms vermijden. 

Zie ook: Wonen.

Open op:

• maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30

• in de namiddag op afspraak

Bus 9: halte Yachtdreef
Tram 2: halte Koning Albertbrug

Slachtofferhulp Gent

CAW Oost-Vlaanderen

Prinsenhof 56
9000 Gent
0800 13 500 (gratis)
http://www.cawoostvlaanderen.be
slachtofferhulp.gent@cawoostvlaanderen.be

Slachtofferhulp is er voor slachtoffers (van misdrijven, rampen, een verkeersongeluk, ...), familielid/naaste of nabestaanden van zelfdoding. Zowel voor kinderen als volwassenen. Je krijgt bij deze dienst gratis informatie over juridische problemen, psychosociale ondersteuning en praktische hulp bij papierwerk. Je kan de politie toestemming geven om je gegevens aan de dienst slachtofferhulp te bezorgen. Zij nemen dan contact met je op!

Open op:

• elke werkdag vrij open tussen 9u en 13u

• enkel op afspraak in de namiddag en avond

• bel elke werkdag tussen 9u en 17u

Tram 1: halte Gravensteen <br />Tram 4: halte Rabot

Moderator

Bemiddelingsdienst Gent (slachtoffer-/daderbemiddeling)

Eerverbondkaai 285
9000 Gent
09 220 88 40
http://www.moderator.be
bemiddelingsdienst.gent@moderator.be

Bemiddeling is gratis en biedt aan slachtoffers en daders van misdrijven en betrokkenen de kans om in een vertrouwelijke sfeer met elkaar in dialoog te gaan. Met de hulp van een neutrale tussenpersoon ga je samen op zoek naar oplossingen. Een bemiddeling kan starten vanaf het moment dat er een klacht is ingediend bij de politie tot het moment dat de strafrechtelijke procedure volledig is doorlopen.

Open op:

• maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u

Tram 4: halte Koning Albertbrug