Inleiding

 

Soms ben je niet tevreden over een dienst of een organisatie. Overal kan er al eens iets fout lopen. Bespreek het eerst bij de dienst of organisatie zelf. Voel je je niet geholpen? Of vind je dat er discriminatie is? Hier vind je waar je je verhaal kunt vertellen.


Ombudsvrouw Gent

Stad Gent

Botermarkt 17
9000 Gent
09 266 55 00
ombudsvrouw@stad.gent

De Gentse ombudsvrouw is een vertrouwenspersoon voor elke Gentenaar die vindt dat een klacht over een stadsdienst, het OCMW Gent, het Stadsontwikkelingsbedrijf Gent of Ivago niet voldoende door de dienst zelf is behandeld. Kortom, als je vindt dat je niet gehoord bent of als je het niet eens bent met de oplossing van de klacht.

De behandeling van je klacht gebeurt neutraal en discreet. Als je dat niet wil, komt de betrokken dienst je naam niet te weten. Het team probeert altijd eerst een oplossing te bereiken via verzoening. Ze zoeken ook naar de oorzaken van de klacht en doen aanbevelingen aan de gemeenteraad om klachten in de toekomst te vermijden.

Let op: niet voor juridisch advies of burenruzies, ...

Open op:

• maandag tot vrijdag van 9 tot 12u30

• woensdagnamiddag van 14 tot 18u

• zaterdag van 9 tot 11u30

Tram 1: halte Korenmarkt

Burenbemiddeling

Stad Gent

Keizer Karelstraat 1
9000 Gent
09 266 82 17
http://www.stad.gent/burenbemiddeling
burenbemiddeling@stad.gent

Heb je ruzie met je buur? Bijvoorbeeld door geluidsoverlast, intimidatie, roddelen, huisdieren, vuilnis, ...? Probeerde je al om je buur hierover aan te spreken? Maar boek je daar geen resultaat mee? Dan kan burenbemiddeling van Stad Gent je misschien helpen. Deze dienstverlening is gratis en vertrouwelijk.

Open op:

• maandag tot vrijdag van 9 tot 16u

Bus 57, 58: halte Reep

Vlaamse Ombudsman

Leuvensesteenweg 86
1000 Brussel
1700 (gratis)
klachten@vlaamseombudsdienst.be

De Vlaamse ombudsdienst behandelt hardnekkige klachten over de Vlaamse overheidsdiensten met wie je zelf niet tot een vergelijk kon komen. Je klacht kan bijvoorbeeld gaan over een premie die je hebt aangevraagd, een onterechte boete, je moet te lang wachten op een antwoord of beslissing, ....

Open op:

• telefonisch: maandag tot vrijdag van 9u tot 19u

• kantoor open van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u


Federale Ombudsman

Leuvensesteenweg 48, bus 6
1000 Brussel
0800 99 962 (gratis)
contact@federaalombudsman.be

De federale ombudsman behandelt hardnekkige klachten over de federale overheidsdiensten waarmee je zelf niet tot een vergelijk kon komen. Je klacht kan bijvoorbeeld gaan over je personenbelasting, je nummerplaat, je vreemdelingendossier, ....

Open op:

• maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u


Unia Regio Gent

Meldpunt Discriminatie

Keizer Karelstraat 1
9000 Gent
09 268 21 68 - 0800 12 800 (gratis)
http://www.unia.be
gent@unia.be

Ben je getuige of slachtoffer van discriminatie? Wil je discriminatie melden of heb je vragen? Neem contact op met Unia. Melden heeft altijd zin. Voor jezelf, maar ook voor anderen. Unia probeert er zo voor te zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt. Ook als je een vraag hebt of als je niet zeker weet of er sprake is van discriminatie. Je kan je verhaal kwijt bij Unia! Zij kunnen je zeggen of er echt sprake is van discriminatie en ze zullen je ook helpen zoeken naar een oplossing. Het Meldpunt behandelt jouw informatie vertrouwelijk en contacteert je enkel als je dit wil. Elke stap gebeurt met jouw toestemming.

Hoe meld je discriminatie? Telefonisch, per mail of brief, via de website, of maak een afspraak om langs te gaan.

Meebrengen:

• identiteitskaart of ander document ter identificatie

• eventuele bewijstukken, verklaringen van getuigen

Open op:

• na afspraak: maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 16u


Jouw dossier

 

Je hebt inzagerecht in alle (elektronische) dossiers die over jou gaan: medische dossiers, dossiers van je sociaal hulpverlener, ... Je hebt dus zelf het recht om op elk moment in je eigen dossier te kijken. Je kan dit alleen doen of samen met een vertrouwenspersoon die je zelf kiest. Je kan ook vragen om bepaalde dingen onzichtbaar te maken zodat ze niet doorgegeven worden aan andere hulpverleners of zorgverstrekkers. Ook als kind of jongere heb je toegang tot bepaalde gegevens in je dossier. Wil je je dossier inkijken? Vraag om uitleg aan je hulpverlener.