Inleiding

 

Werk en opleiding helpen je een plek te vinden in de samenleving. Aan deze diensten kun je vragen stellen over solliciteren, werkloosheid, je pensioen, soorten verlof, .... Wil je graag opnieuw gaan leren? Gewoon uit interesse of voor je werk? Dat kan in het volwassenenonderwijs!


VDAB Servicelijn

0800 30 700 (gratis)

 

De VDAB helpt je bij het zoeken naar werk. Je krijgt er informatie over begeleiding naar werk, opleidingen, opleidingscheques, ...

Open op:

• bel van maandag tot vrijdag van 8u tot 20u


Werkpunten en werkwinkels

 

Zoek je werk, heb je vragen over werk of wil je een beroepsopleiding volgen? Dan kan je gratis terecht in een van de verschillende Werkpunten of Werkwinkels in Gent. Meestal kun je er een laptop met internetverbinding gebruiken.

De Werkpunten bieden dezelfde hulp als een Werkwinkel, met extra diensten. Je vindt er ook nog organisaties die je helpen met vragen rond welzijn en andere thema’s. Breng altijd je identiteitskaart mee.

Werkpunt Ledeberg Hundelgemsesteenweg 125, 9050 Ledeberg, 09 266 45 72, werkpunt.ledeberg@stad.gent, open van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u, namiddag op afspraak, tram 4: halte Botermarkt

Werkpunt Nieuw Gent Rerum-Novarumplein 180, Gent, 09 266 83 35, werkpunt.nieuwgent@vdab.be, open maandag tot vrijdag van 9u tot 12u, namiddag op afspraak, tram 2: halte rerum novarumplein

Werkpunt Dampoort Doornakkerstraat 54, 9040 Sint-Amandsberg, 09 379 84 52, werkpunt.dampoort@stad.gent, open maandag tot vrijdag van 9u tot 12u, namiddag op afspraak, bus 3, 34, 36: halte Banierstraat of Heernisplein

Werkpunt Rabot, Jozef II-straat 104-106, Gent, 0473 36 95 81, werkpunt.rabot@stad.gent, Open van dinsdag tot vrijdag van 9u tot 12u, namiddag op afspraak, tram 1, 4, 2: halte Rabot

Werkwinkel VAC Gent Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 63, Gent, 09 248 53 00, www.werkwinkel.be, www.gent@werkwinkel.be, open van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u, donderdagnamiddag gesloten, tram 1, 4, 2: halte Station Gent-Sint-Pieters

Werkwinkel Kongostraat Kongostraat 7, Gent, 09 265 47 1, www.werkwinkel.be, www.gent@werkwinkel.be, open van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u, donderdagnamiddag gesloten, bus 55, 58: halte Ottogracht


Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW)

Uitbetalingsbureau Gent

Kattenberg 81
9000 Gent
09 221 54 34
http://www.hvw.fgov.be
info.gent@hvw.fgov.be

De Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) betaalt je uitkering en informeert je over je rechten en plichten. Let op: inschrijving bij de hulpkas is gratis, maar bevat geen aanvullende diensten (wel bij vakbond).

Open op:

• maandag van 8u tot 11u45 en van 13u tot 15u30, dinsdag en donderdag van 8u tot 11u45, vrijdag van 7u45 tot 12u en namiddag op afspraak

• telefonisch: maandag tot vrijdag van 13u tot 16u


Vakbonden

 

In België heb je drie vakbonden: de christelijke vakbond (ACV), de liberale vakbond (ACLVB) en de socialistische vakbond (ABVV). Ze nemen heel wat taken op zich die te maken hebben met werk. Je kan er vragen stellen over ontslag, loopbaanbegeleiding, loonbeslag, tijdskrediet, uitzendarbeid, conflict met je werkgever, ouderschapsverlof .... Je kan er ook juridische hulp krijgen en een bewijs van inkomen.

Ze helpen je met invullen van je belastingaangifte of de aanvraag van een studietoelage. Niet alleen als werkzoekende, maar ook wanneer je (opnieuw) aan het werk bent. Je betaalt lidgeld om je aan te sluiten bij een vakbond.

Christelijke vakbond – www.acv-online.be

• Gent West: Frans van Ryhovelaan 241, Gent, ACV.Evergem@acv-csc.be, open op maandag en donderdag van 8u30 tot 12u en dinsdag van 13u30 tot 18u30. Vrijdagvoormiddag op afspraak via 09 244 21 11.

• Gent-Centrum, Poel 7, Gent, dcgent@acv-csc.be, open op maandag, woensdag en donderdag van 8u30 tot 12u en dinsdag van 13u30 tot 18u30. Vrijdagvoormiddag op afspraak via 09 244 21 11.

• Ledeberg, Ledebergplein 40, 9050 Ledeberg, acv.scheldestreek@acv-csc.be, open op maandag van 13u30 tot 17u en donderdag van 8u30 tot 12u. Vrijdagvoormiddag op afspraak via 09 244 21 11.

Liberale vakbond – www.aclvb.be

• Sint-Amandsberg, Antwerpsesteenweg 127, 9040 Sint-Amandsberg, 09 218 07 30, sint-amandsberg@aclvb.be, open op maandag, dinsdag en vrijdag van 8u30 tot 11u45, woensdag van 14u tot 17u en donderdag van 14u tot 18u.

• Brugse Poort, Emilius Seghersplein 24, Gent, 09 225 19 32, brugsepoort@aclvb.be, open op maandag van 14u tot 17u, dinsdag van 8u30 tot 11u45 en van 14u tot 17u, donderdag van 8u30 tot 11u45.

• Gent, Koning Albertlaan 95, Gent, 09 243 83 83, gent@aclvb.be, open op maandag, dinsdag en donderdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 17u, woensdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u, vrijdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 15u.

Socialistische vakbond – www.abvv-oost-vlaanderen.be

• Gent-Centrum, Vrijdagmarkt 9, Gent, 09 265 52 11, wlh.gentcentrum@abvv.be, oost-vlaanderen@abvv.be, open maandag tot vrijdag van 9u tot 12u, op afspraak dinsdag- en donderdagnamiddag. Let op: 1ste werkdag van de maand en de 3de dinsdag gesloten.

• Brugse Poort, Bevrijdingslaan 174, Gent, 09 217 00 95, oost-vlaanderen@abvv.be, open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, op afspraak donderdagnamiddag. Let op: 1ste werkdag van de maand en de 3de dinsdag gesloten.


Duo for a job

Jakobijnenstraat 4
9000 Gent
09 278 29 28
https://www.duoforajob.be/nl/onthaal/

DUO for a JOB linkt werkzoekende jongeren met een migratieachtergrond aan 50-plussers, die als buddy hun ervaring inzetten om deze jongeren te begeleiden naar werk. Je krijgt gratis coaching en je verdubbelt jouw jobkansen!


De Stap in De Krook

Miriam Makebaplein 1
9000 Gent
09 233 75 15
http://www.destapgent.be
info@destapgent.be

De Stap in De Krook (2e verdieping) maakt iedereen gratis wegwijs in alle mogelijke opleidingen in volwasseneducatie in Oost-Vlaanderen. Ze zoeken samen met jou naar de meest geschikte opleiding of cursus en geven informatie over:

• hoe behaal je een diploma secundair onderwijs en graduaatsdiploma?

• welke opleiding kies je best voor heroriëntatie op de arbeidsmarkt?

• zoek je een cursus voor in je vrije tijd?

Open op:

• telefonisch: maandag tot woensdag van 9u tot 12u en van 13u tot 17u

• zonder afspraak: maandag tot woensdag van 13u tot 17u

• openingsdagen in de schoolvakanties vind je op www.destapgent.be

Tram 2: halte Zuid

Word Wijs!

Klein Raamhof 8
9000 Gent
0494 93 45 65
wordwijs@destapgent.be

Voor jongeren (17 - 25 jaar) die in Gent wonen, werken of studeren en hun kansen op de arbeidsmarkt willen vergroten. Hoe behaal je toch nog een diploma secundair onderwijs? Met een andere kwalificatie naar de arbeidsmarkt? Deze dienst is gratis en op vrijwillige basis.

Open op:

• maak telefonisch of via mail een afspraak

Bus 3, 17, 18: halte Poel
Tram 1: halte Burgstraat

IN-Gent

Diplomagelijkschakeling

Kongostraat 42
9000 Gent
09 265 78 48
hassania.elbouchhati@in-gent.be

Heb je een diploma behaald in je land van herkomst? Een specialist voor diplomagelijkschakeling kan je helpen bij de aanvraag om jouw diploma te laten erkennen in België. Een hoger diploma dat in België erkend is, geeft je meer kans om verder te studeren of een gepaste baan te vinden. Het onderzoek naar de gelijkschakeling van je diploma is betalend.

In sommige situaties (verhoogde tegemoetkoming, leefloon, erkend vluchteling, ...) moet je niks betalen. Vraag ernaar bij IN-Gent.

Open op:

• maandag van 9u tot 17u

Bus 5: halte Stapelplein - Bus 52, 54, 55, 58: halte Ottogracht
Tram 4: halte Coppinstraat

Tips

 

1. Wat als je je werk kwijt bent?

~

1. Eerst schrijf je je in als werkzoekende bij de VDAB. Doe dit binnen de 8 dagen na de start van de werkloosheidsperiode via 0800 30 700 (gratis), via www.vdab.be of ga langs bij een Werkwinkel of Werkpunt. Het is heel belangrijk dat je dossier altijd juist is. Laat het meteen aanpassen als er iets verandert in je adres, opleidingsniveau of werksituatie.

2. Je uitbetalingsinstelling dient jouw dossier in bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Als je niet bent aangesloten bij een vakbond, is je uitbetalingsinstelling de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. Als je wél lid bent, neem je contact op met je vakbond (het ACV, ABVV of ACLVB).

3. Als de RVA beslist dat je recht hebt op een uitkering, dan betaalt je uitbetalingsinstelling de uitkering.

• De RVA beslist of je recht hebt op een werkloosheidsuitkering

• De VDAB begeleidt jou naar werk en controleert of je beschikbaar/bereid bent om te werken.

• Je vakbond/hulpkas zorgt voor uitbetaling en je communicatie met de RVA.

2. Wijkwerken

~

Wijk-werken vervangt het vroegere PWA-systeem. Wijkwerken houdt in dat je enkele uren per week klusjes uitvoert bij iemand thuis of in een school, gemeente, OCMW, vzw, niet-commerciële vereniging of land- en tuinbouwbedrijf. Voor wijkwerk krijg je € 4,10 per uur en een verplaatsingsvergoeding als je heen-en-terug-verplaatsing meer is dan 10 km.

Ben je werkzoekende of krijg je leefloon en wil je wijkwerken?

• werkzoekende: neem contact op met het VDAB-kantoor in je buurt. Je bemiddelaar bekijkt of wijk-werken de beste stap is in jouw traject naar werk. Daarna leggen jullie enkele afspraken vast. Je gaat ook op gesprek in het wijkwerkkantoor uit jouw buurt.

• leefloon: neem contact op met je OCMW-begeleider bij het welzijnsbureau. Je begeleider bekijkt of je in aanmerking komt. Daarna leggen jullie enkele afspraken vast. Je gaat ook op gesprek in het wijkwerkkantoor uit jouw buurt.

Meer info: www.vdab.be/wijk-werken/wijk-werker

3. ICT steward

~

Gentse werkzoekenden die moeite hebben met hun digitale zoektocht naar werk, kunnen voortaan terecht bij de ICT steward. Hij helpt je om online te solliciteren, vacatures te vinden, je VDAB-dossier in orde te brengen, ... Hier (!kijk onderaan op de webpagina) vind je de ICT steward.