Inleiding

 

Een goed dak boven je hoofd is zó belangrijk. Maar je vindt niet gemakkelijk een goede woning die je toch kan betalen. Zoek hier naar diensten die je kunnen helpen bij woonproblemen. Je vindt hier ook informatie over opvangmogelijkheden en wonen voor ouderen.


Woonwijzer

Stad Gent

09 266 76 40
https://stad.gent/wonen-verbouwen
wonen@stad.gent

 

De woonwijzer is er voor elke Gentenaar met een woonvraag. Weet je helemaal niet waar of hoe je moet beginnen zoeken naar een woning? Heb je vragen rond woonkwaliteit, (her)huisvesting, studentenhuisvesting, huurovereenkomsten, premies, conflicten, sociaal wonen, gemeenschappelijk wonen,...? Ga langs bij de Woonwijzer van Stad Gent in je buurt. Je moet geen afspraak maken en de hulp is gratis. Neem je identiteitskaart mee. Ook je huurcontract of andere woondocumenten zijn handig om bij je te hebben (vb. opzegbrief, briefwisseling met de eigenaar,...). Zo kan de consulent je nog sneller helpen. 

Let op: Ze gaan niet op zoek naar een woning of hebben zelf geen woningen ter beschikking. Is het niet duidelijk in welke woonwijzer je terecht kan? Bel naar 09 266 76 40, mail naar wonen@stad.gent of zoek in de lijst hieronder:

Woonwijzer Rabot:

Jozef II-straat 104-106, Gent, 09 235 22 14. Open op donderdag van 8u30 tot 12u. 

Woonwijzer Zuid:

Woodrow Wilsonplein 1, Gent, 09 266 76 40. Open op maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 en woensdagnamiddag van 14u tot 16u. 

Woonwijzer Sluizeken:

Godshuishammeke 20, Gent, 09 265 70 48. Open op donderdag van 8u30 tot 12u. 

Woonwinkel Brugse Poort:

Kokerstraat 36, Gent, 09 216 64 60 of 09 216 64 61. Open op dinsdag en donderdag van 8u30 tot 12u. 

Woonwijzer Ledeberg:

Hundelgemsesteenweg 125, 9050 Ledeberg, 09 267 16 50 of 09 267 16 51. Open op dinsdag en donderdag van 8u30 tot 12u. 

Woonwijzer Sint-Amandsberg:

Wittemolenstraat 91, 9040 Sint-Amandsberg, 09 228 89 06 - 09 229 27 67. Open op dinsdag en donderdag van 8u30 tot 12u.


Huurdersbond

Grondwetlaan 56B
9040 Sint-Amandsberg
09 223 63 20 - 09 223 28 77
http://www.huurdersbond.be
huurdersbond.o-vl@telenet.be

Zit je met ingewikkelde woonvragen als private of sociale huurder. Heb je nood aan juridische bijstand? Dan kan je terecht bij de Huurdersbond. Om hun diensten te gebruiken, moet je jaarlijks lidgeld van 20 euro betalen. Sommige organisaties (vb. OCMW, Woonwijzers, Samenlevingsopbouw Gent,...) hebben een collectief abonnement en kunnen je gatis doorsturen naar de huurdersbond. Vergeet niet om belangrijke documenten mee te nemen: huurcontract, plaatsbeschrijving, brieven van de huisbaas,...

Open op:

- Bel om een afspraak te maken: van 9u30 tot 12u30

- Op afspraak: maandagnamiddag, dinsdag, donderdag en vrijdag tijdens de kantooruren.

- Zonder afspraak: donderdagavond tussen 17u30 en 19u30.

Bus 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78: halte Potuit

Housing Café

Kras-dienst

Nieuwpoort 50
9000 Gent
0476 47 18 18
housingcafegent@caritasint.be

Een woning vinden is een belangrijke stap voor nieuwkomers. Dat is niet gemakkelijk op een nieuwe plek, in een andere taal en vaak op heel korte tijd. Het Housing Café Gent ondersteunt recent erkende vluchtelingen en mensen met het statuut subsidiaire bescherming bij hun zoektocht naar een eerste woning in België.

Elke maandag vinden er sessies 'woonzoeken' plaats: begeleiding bij je (online) zoektocht op de private huurmarkt. Ze contacteren huiseigenaars of immokantoren. In de mate van het mogelijke gaan ze mee op huisbezoek. 

Ze bieden ook steun bij installatie in een nieuwe woning en ze verwijzen je naar de sociale begeleidingsdiensten. 

Open op:

- Maandag van 14u tot 16u

- Enkel op afspraak en op doorverwijzing

Bus 3, 5, 17, 18, 38, 39: halte Sint-Jacobs

Preventieve Woonbegeleiding

CAW Oost-Vlaanderen

0800 13 500 (gratis)

 

Dreig je je woning te verliezen of kan je de huur niet langer betalen? Wil je informatie over goedkoper wonen of advies bij je woonprobleem? Laat de kwaliteit van je woning te wensen over? Vind je de stap naar zelfstandig wonen te groot? 

Het CAW helpt je bemiddelen bij woonproblemen en ondersteunt je bij de stap naar zelfstandig wonen. Als huurder kan je contact opnemen via het onthaal. Ook bij dreigende uithuiszetting kan deze dienst je helpen. 

Open op:

- Bel elke werkdag tussen 9u en 17u


Sociaal Verhuurkantoor

OCMW Gent

Jubileumlaan 217
9000 Gent
09 266 95 31
http://www.sociaalverhuurkantoor.gent
info@sociaalverhuurkantoor.gent

Het Sociaal Verhuurkantoor verhuurt private woningen. Via een puntensysteem hebben personen met de hoogste woonnood en het laagste inkomen voorrang in de toewijzing. 

Dienst Wonen bij het OCMW helpt je bij: inschrijven voor een sociale woning, opvolgen van je dossier, problemen bij betaling van de huur aan sociale huisvestingsmaatschappijen of bij een procedure van uithuiszetting, vragen rond sociale huisvesting, een noodwoning, huursubsidie, installatiepremie... en bij al jouw vragen over woonkwaliteit en procedures voor onbewoonbaarheidsverklaring. 

Of stel je woonvragen bij een welzijnskantoor in jouw buurt.

Open op: 

- Voor kandidaat huurders: dinsdag en donderdag van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u. 

- Voor huurders: op afspraak, telefonisch elke weekdag van 8u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u. 

 


Sociale huisvestingsmaatschappij

 

ABC Gent (huren), Stoppelstraat 48, Gent, 03 210 94 18, www.abc-shm.be, info@abc-shm.be. Open op maandag van 13 tot 15u of na telefonische afspraak. tram 21: halte Papegaaistraat/Gebroeders Van De Veldestraat , tram 1: halte Veldstraat/Korte Meer

Volkshaard (huren), Ravensteinstraat 12, Gent, 09 223 50 45, www.volkshaard.be, info@volkshaard.be. Open van maandag tot donderdag van 8u30 tot 11u40, enkel op afspraak, 09 233 12 43, tram 1: halte Korenmarkt, tram 2: halte Oude Houtlei

Kleine Landeigendom Het Volk (koopwoningen en sociale lening), Ravensteinstraat 12, Gent, 09 265 82 58, www.klehetvolk.be. Open op maandag tot donderdag van 8u30 tot 12u. Telefonisch ook in namiddag van maandag tot donderdag van 13 tot 16u. tram 1: halte Korenmarkt, tram 2: halte Oude Houtlei

De Gentse Haard (huren), Leiekaai 340, Gent, 09 216 75 75, www.degentsehaard.be, info@degentsehaard.be. Open van maandag tot vrijdag van 9 tot 12u. Telefonisch ook in namiddag van 13u30 tot 16u30. bus 9, 14, 15: halte Einde Were

WoninGent (huren en kopen), Kikvorsstraat 113, Gent, 09 235 99 60 (voor kandidaathuurders en sociale huurders), 09 235 99 86 (info voor kandidaatkopers), www.woningent.be. Open van maandag tot donderdag van 8u30 tot 11u30, telefonisch bereikbaar van 8u30 tot 16u30. tram 2: halte Rerum Novarumplein, bus 5: halte Salamanderstraat. WoninGent heeft een aparte sociale dienst, de wijkmonitoren. Zij luisteren naar je problemen en proberen je verder te helpen. Je kan hen bereiken via e-mail en telefoon: ikhebeenvraag@woningent.be, 09 235 99 60. Een defect of een technisch probleem meld je via de hersteldienst: beheer@woningent.be, 09 235 99 55.


De Energiecentrale

Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
09 266 52 00
energiecentrale@stad.gent

De Energiecentrale geeft gratis advies over energiezuinig wonen en renoveren. Denk je aan een betere verwarmingsinstallatie? Moet je je ramen vervangen of kan je dak wat isolatie gebruiken? De energiepremies en voordelige energielening van de Stad Gent geven je een steuntje in de rug. Voor Gentenaren met een laag inkomen is de energielening zelfs renteloos (zie ook: Energiecel).

Open op:

Telefonisch via mail of op afspraak: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9u tot 12u30, woensdagnamiddag van 14u tot 16u. 

Tram 2: halte Zuid

Karwei- en verhuisdienst

OCMW Gent

Maïsstraat 142
9000 Gent
09 266 97 97
Leerwerkplekken@ocmw.gent

De karwei- en verhuisdienst van OCMW Gent helpt mensen verhuizen en voert allerhande klusjes uit in en rond je huis. Wil je hulp bij behangen, schilderen, plaatsen van glas, tuinonderhoud, elektriciteitswerken, aansluiten van je gaskachel,...? Voor mensen met een laag inkomen is er een extra voordelig tarief. Vraag dit tijdig aan! Krijg je al steun van OCMW Gent? Neem dan contact op met je maatschappelijk werker bij het welzijnsbureau. Je begeleider doet dan voor jou de aanvraag. 

Open op:

• gratis offerte via 09 266 97 97 of via Leerwerkplekken@ocmw.gent

• of stel je vraag via je maatschappelijk werker bij het welzijnsbureau.


Klusatelier 'Bij Pino' - Nieuw Gent

Samenlevingsopbouw Gent

Rerum Novarumplein 180D
9000 Gent
0471 75 30 52
gian.paolo.melis@samenlevingsopbouw.be

Bij Pino is een ontmoetingsplaats met een doorgeefwinkel en een gratis klusatelier voor sociale huurders uit de wijk Nieuw Gent. Elke dinsdag kan je tijdens het klusspreekuur vragen stellen over (kleine) technische mankementen in je appartement. Op woensdag staat er meestal een workshop gepland, een cursus fietsherstel of kan je in het open atelier zelf aan de slag. Bij de uitleendienst kan je gratis werkmateriaal ontlenen. Voor elektrisch gereedschap betaal je een waarborg die je nadien terugkrijgt. Er bestaat ook een klussenploeg van bewoners. Die ploeg voert herstellingen uit bij andere bewoners die dit zelf niet meer kunnen. 

Open op: 

- Maandag: open atelier van 16u tot 19u

- Dinsdag: klusspreekuur van 14u tot 16u

- Woensdag: open atelier of workshop van 13u tot 17u

- Vrijdag: uitleendienst van 14u tot 17u

Tram 2: halte Rerum Novarumplein

Thuislozenzorg

OCMW Gent

Wittemolenstraat 89
9000 Gent
09 266 37 00
http://www.ocmwgent.be/daklozen-en-thuislozen
onthaal.thuislozenzorg@ocmwgent.be

Thuislozenzorg begeleidt dak- en thuisloze mensen, mensen die verblijven in een opvangcentrum voor daklozen en krakers,... De maatschappelijke werker zal je op verschillende manieren proberen helpen om te bouwen aan een nieuwe toekomst: een leefloon, dringende medische hulp, hulp bij schulden, een referentieadres, voorschot op uitkeringen of kinderbijslag, psychologische begeleiding, huurwaarborg, installatiepremie,...

Het OCMW doet een uitgebreid sociaal onderzoek om na te gaan of je financiële steun echt nodig hebt. Daarvoor moet je hun vragen beantwoorden en de nodige bewijzen voorleggen. 

Open op:

Maandag tot vrijdag van 8u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u

Bus 6: halte Heilig Hart <br />Bus 3, 34, 35, 36: halte Heernisplein

Dienst Outreachend Werken

Stad Gent

09 268 21 50
outreachendwerken@stad.gent

 

Stad Gent stelt aan dak- en thuislozen gratis lockers ter beschikking die 24/7 toegankelijk zijn. In deze opslagplaats kan je kledij, slaapzak en belangrijke documenten veilig en droog bewaren. Voor meer informatie kan je terecht bij een professionele hulpverlener of bij Stad Gent


Aanmeldpunt Nachtopvang

0800 62 227 (gratis)

 

Je bent dak- of thuisloos en je hebt geen onderdak voor de nacht. Meld je dan aan bij de Nachtopvang. Ook je huisdier is welkom. 

Na telefonische reservatie kan je vanaf 21u tot 9u gratis terecht op 2 locaties in Gent. Je krijgt een kom soep en een boterham. Je kan er douchen en 's morgens is er ontbijt. Tijdens de wintermaanden zijn er meer bedden en kan de slaapplaats op een andere locatie zijn. 

CAW Oost-Vlaanderen: 

Nieuwland 12-14, Gent. Tram 4: halte Coppinstraat

Huize Triest - Gemeenschapshuis Tabor:

Gezondheidstraat 2, Gent. Tram 1: halte Guislainstraat

Hoe reserveer je Nachtopvang?

Je reserveert een bed via het gratis nummer 0800 62 227. Als er bedden vrij zijn, krijg je een slaapplaats toegewezen op één van de locaties. Ter plaatse in de centra kan je niet reserveren. Wil je een tweede keer overnachten in de nachtopvang? Dat kan enkel na contact met een professionele hulpverlener. 

Op zaterdag en de dag voor een feestdag kan je wel meteen voor 2 nachten reserveren. 

Wil je een langere periode van de nachtopvang gebruikmaken? Dan moet je minstens elke twee weken contact hebben met je hulpverlener. 

Wanneer reserveren?

- Om 11u: enkel als je minder dan 5 nachten in de afgelopen 2 weken nachtopvang verbleef

- Om 15u: iedereen kan een bed reserveren

- Om 22U15: iedereen kan een bed reserveren 

Hoe annuleren?

Je moet tussen 21u en 22u aankomen op de locatie. Als je niet op tijd komt, zal je die nacht en de volgende nacht geen opvang krijgen. Je kan je reservatie nog annuleren tot 16u30.


Advies, oriëntatie en opname

OCMW Gent

Onderbergen 86
9000 Gent
09 266 93 11

Misschien wil je een woning die te groot is inruilen voor een appartement of kleinere woning? Kan je je woning anders inrichten of delen met jongere mensen die je helpen in huis? Is het goed om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen? Heb je al eens gedacht aan een serviceflat of een assistentiewoning? Of kies je beter op tijd voor een woonzorgcentrum (rusthuis) als je ziek of niet meer goed te been bent? 

De dienst advies, oriëntatie en opname van OCMW Gent geeft je informatie over verschillende woonvormen of biedt hulp om langer thuis te wonen. Als je een verblijf in een woonzorgcentrum (rusthuis) of assistentiewoning (zelfstandig wonen met dienstverlening) niet kan betalen, komt het OCMW tussen in de kosten. 

Als je financiële hulp vraagt, doet de maatschappelijk werker eerst een uitgebreid sociaal onderzoek om na te gaan of je de steun echt nodig hebt. Je begeleider gaat na over hoeveel inkomsten, spaargelden en andere middelen je beschikt. Je moet hiervoor de nodige bewijzen voorleggen. 

Open op:

Maandag tot vrijdag van 8u tot 12u en van 13u30 tot 17u

Tram 2: halte Oude Houtlei

Wonen voor ouderen

 

Misschien wil je een woning die te groot is inruilen voor een appartement of een kleinere woning? Kun je je woning anders inrichten of delen met jongere mensen die je helpen in huis? Is het goed om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen? Heb je al eens gedacht aan een serviceflat of assistentiewoning? Of kies je beter op tijd voor een woon-zorgcentrum (rusthuis) als je ziek bent of niet meer goed te been? Al deze vragen en nog meer kun je stellen bij:

• de woonwinkel in je buurt 

• de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds 

• het lokaal dienstencentrum in je wijk 

Zij helpen je bij inschrijving, aanvraag van financiële tussenkomsten of verwijzen je door naar andere diensten die je kunnen helpen.

Hulp aan huis:

Je wil graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Ook al gaat het niet allemaal zo vlot of heb je verzorging nodig? Dan kan hulp aan huis of aanpassing van je woning een oplossing zijn.

Thuiszorg gaat om heel concrete taken: hulp bij eten of wassen, een oogje in het zeil houden ... en gespecialiseerde zorg of verpleging bij ziekte. Thuiszorg is niet gratis, maar soms heb je recht op financiële steun. Vraag na welke diensten je kunt gebruiken en op welke voordelen je recht hebt bij een lokaal dienstencentrum in je buurt), het dichtstbijzijnde welzijnsbureau van het OCMW of de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds. Een maatschappelijk werker helpt je ook met alle administratie voor de aanvraag.

Het project ergotherapie@huis helpt Gentse senioren (55+) met gratis advies. De ergotherapeut komt op huisbezoek en geeft je raad rond woningaanpassing zodat je langer thuis kunt blijven wonen. Vraag ernaar in het Lokaal Dienstencentrum in je buurt. Of bel naar het centraal onthaal op 09 266 99 13.

Woonzorgcentra, kortverblijf, dagverzorging, nachtopvang

Een woonzorgcentrum (nieuwe naam voor rusthuis) is een huis waar ouderen permanent wonen. In sommige woonzorgcentra zijn er ook plaatsen voor ouderen die heel veel zorg nodig hebben. Dan spreken we van een rust- en verzorgingstehuis (RVT).

Let op: je betaalt in het centrum een vaste dagprijs en in veel woonzorgcentra zijn er wachtlijsten. Je moet je dus tijdig informeren en inschrijven.

In een woonzorgcentrum en rust- en verzorgingstehuis (RVT) kun je vaak ook terecht voor andere diensten. Kies je voor nachtopvang, dan verblijf je overdag thuis en breng je enkel de nacht door in het tehuis. Bij kortverblijf verblijf je maar voor een korte periode in het centrum. Of je kunt enkele dagen of uren per week overdag naar een dagverzorgingcentrum gaan. Het personeel help je bij het wassen en de verzorging en er zijn activatie-, revalidatie- en ontspanningsactiviteiten. De centra bieden ook een warme maaltijd aan en vervoer.

Heb je vragen over je rechten en plichten in een woonzorgcentrum? Dan kun je terecht bij de Woonzorglijn van de Vlaamse Gemeenschap: 078 15 25 25.


Tips

 

1. Sociaal Wonen

~

Als je een laag inkomen hebt, is het soms niet mogelijk om een goede woning te kopen of te huren op de private markt. Misschien kan je wel een sociale woning huren, kopen of een goedkope sociale lening afsluiten.

Hoe? Je moet je eerst inschrijven in een sociale huisvestingsmaatschappij of een sociaal verhuurkantoor en dan kom je op een wachtlijst.

Vraag vooraf bij de Woonwijzer welke documenten (vb. identiteitskaart, inkomstenbewijs, gezinssamenstelling, ...) je nodig hebt voor je inschrijving. De wachtlijst kan erg lang zijn. Schrijf je dus zo snel mogelijk in.

In de Woonwinkel bekijken ze ook of je in tussentijd recht hebt op een huursubsidie of een huurpremie.

Ingeschreven? Regelmatig zijn er actualiseringsronden. Je krijgt dan een brief om na te gaan of je nog altijd interesse hebt in een sociale woning. Het is héél belangrijk dat je deze brief (kan) ontvangen en op tijd beantwoordt! Na 4 jaar op de wachtlijst kom je in aanmerking voor een huurpremie.

 

2. Huurwaarborg

~

Wil je een nieuwe woning betrekken? Maar zijn je inkomen en je spaargeld te laag om de huurwaarborg (of bankwaarborg) en/of eerste huishuur te betalen? OCMW Gent kan je helpen door je de waarborg en/of eerste huishuur te lenen. Hoe vraag je de tussenkomst aan? Ga langs bij het welzijnsbureau in jouw buurt. Daar gaat een maatschappelijk werk(st)er na of je recht hebt op een huurwaarborg en/of eerste huishuur.

 

3. Goedkope leningen

~

Je kan een sociale lening aanvragen voor aankoop, bouw of renovatie van je woning bij de Vlaamse maatschappij voor sociaal wonen (VMSW) of bij het Vlaams woningfonds (VWF). Er is geen verschil tussen de leningen van de VMSW en het VWF. De voorwaarden en de tarieven zijn helemaal gelijk.

Voor woonleningen bij de VMSW: Kleine Landeigendom Het Volk, Ravensteinstraat 12, 9000 Gent, 09 265 82 58, chantal.sysmans@volk.woonnet.be

Voor woonleningen bij het VWF: Provinciale dienst van het VWF, Oude Houtlei 13 A/001, 9000 Gent, 09 222 03 94, ddlovl@vlaamswoningfonds.be

 

4. Opvang

~

Als je nood hebt aan een veilig onderkomen, kan je in een opvangcentrum van het CAW terecht. Je krijgt er ook altijd begeleiding. De hulpverlener luistert naar jouw verhaal en helpt je zoeken naar de beste oplossing voor jouw situatie. Er zijn verschillende soorten van opvang: in crisissituatie, voor gezinnen, mannen, vrouwen of jongeren. Je betaalt voor je verblijf in het centrum altijd een vaste dagprijs. Als je niet over voldoende inkomen beschikt, zal het OCMW je verblijfkosten betalen. Ga langs bij het volwassenenonthaal of het jongerenonthaal van CAW Oost-Vlaanderen of bel naar het gratis telefoonnummer 0800 13 500.

 

5. Energie en water

~

Energie is een grondrecht. Mensen met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie hebben recht op sociale energietarieven. Dan betaal je het laagste tarief voor elektriciteit en gas. Ook als je een budgetmeter hebt. Je moet dit zelf aanvragen bij jouw elektriciteits- en gasleverancier. Voor meer informatie kan je gratis bellen naar 0800 120 33.

Drinkwater moet voor iedereen toegankelijk zijn. Meestal (vb. bij een vervangingsinkomen of verhoogde tegemoetkoming) kent Farys automatisch de korting toe als je daar recht op hebt. Merk je op je factuur dat dit niet gebeurde? Of wil je meer informatie? Bel de klantendienst: 078 35 35 99 (elke werkdag van 8u tot 20u en op zaterdag van 9u tot 13u).

Tip: hou een factuur met je klantgegevens bij de hand als je belt.