Met weinig geld
leven in Gent

Zoekresultaten

Fill in all fields unless otherwise stated.


Noodnummers

Gebruik noodnummers en wachtdiensten enkel voor dringende zorgen die niet kunnen wachten. Bellen is gratis maar je betaalt meer voor de hulp.

 

Algemeen noodnummer

112noodcentrale (gratis) 24/7 bereikbaar

 

Wachtdiensten

1733dokter van wacht (nood)
0903 99 000 of 0903 92 248: apotheek van wacht (nood)
0903 399 69: tandarts van wacht (nood)

 

Hulplijnen en crisishulp

09 266 61 11: Politie Gent
106: Tele-Onthaal (gratis) 24/7 bereikbaar
102: Awel, voor kinderen en jongeren (gratis)
070 245 245: Antigifcentrum (gratis) 24/7 bereikbaar
078 151 020: De Druglijn
1712: Meldpunt geweld (gratis) 24/7 bereikbaar
116000: Childfocus, vermiste kinderen (gratis) 24/7 bereikbaar
1813: Zelfmoordlijn (gratis) 24/7 bereikbaar
0800 99 533: Lumi, voor vragen over gender en seksuele voorkeur (gratis)
078 15 00 10: Opvoedingslijn
09 265 04 90: Crisisteam De Schelp 24/7 bereikbaar
0800 62 227: Nachtopvang daklozen (gratis)
09 332 43 44: Psychiatrische spoed (via algemene spoed UZ Gent)
09 266 99 11: Sociale Dienst OCMW (noodwoning bij huisbrand) 24/7
02 225 44 00: Vluchtelingen Infolijn