Met weinig geld
leven in Gent

Zoekresultaten

Fill in all fields unless otherwise stated.


Tip: Verhoogde tegemoetkoming

Omschrijving

Het recht op de verhoogde tegemoetkoming beschermt je tegen hoge medische kosten. Je betaalt minder bij de dokter en in het ziekenhuis en je krijgt extra tegemoetkomingen. Dit recht kan je krijgen op basis van een sociaal voordeel of op basis van een inkomensonderzoek.

Heb je een sociaal voordeel of een bepaald statuut (vb. leefloon, inkomensgarantie voor ouderen, tegemoetkoming voor personen met een beperking, ...)? Dan krijg je automatisch de verhoogde tegemoetkoming.

Mensen met een laag inkomen kunnen ook de verhoogde tegemoetkoming krijgen. Je moet daarvoor zelf een aanvraag indienen bij je ziekenfonds. Breng voor de aanvraag zeker je laatste aanslagbiljet van de belastingen mee (en eventueel andere inkomensbewijzen zoals loonfiches). De consulent zal je helpen om alle formulieren in te vullen.

Is het laatste cijfer van de code links onderaan op je kleefbriefje een 1? Dan heb je nu al recht op de verhoogde tegemoetkoming en moet je geen aanvraag meer doen.

Voorbeeld: je betaalt € 36,74 voor een raadpleging bij de hartspecialist. Met verhoogde tegemoetkoming krijg je € 34,08 terug van je ziekenfonds of de hulpkas. Zonder verhoogde tegemoetkoming ontvang je maar € 24,17.

Tip: Het recht op verhoogde tegemoetkoming opent nog andere voordelen:

  • geen provinciebelasting
  • korting voor trein, tram en bus
  • verwarmingstoelage uit stookoliefonds
  • gratis huisvuilzakken Stad Gent
  • korting via de UiTPAS met kansentarief
  • lagere bijdrage zorgpremie
  • sociaal telefoontarief
  • ...

Vraag meer info bij de dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds of bij het welzijnsbureau van OCMW Gent in je buurt.

Je vindt deze dienst ook in volgende categorieën:

Gezondheid

Deel deze pagina

Fout gezien op deze pagina? Meld dit hier.